مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
حق بهره برداری از مکان حجاری 1397/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از واحد تجاری 1397/04/04 1397/04/21
واگذاری بهره برداری از واحد تجاری 1397/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از یک واحد تجاری 1397/03/27 1397/04/13
فروش ضایعات و آهن قراضه های موجود در کارگاه ها 1397/03/23 رجوع به آگهی
فروش ضایعات و آهن قراضه های موجود در کارگاههای شهرداری 1397/03/19 1397/03/29
فروش ضایعات و آهن قراضه های موجود در کارگاه ها 1397/03/09 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از واحد تجاری 1397/02/27 1397/03/08
بهره برداری از21 واحد تجاری 1397/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از واحد تجاری 1397/02/20 1397/03/08
صفحه 7 از 28