مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار تقریبی 230 تن ضایعات حاصل از بوجاری بذور 1390/06/31 1390/07/09
فروش 350 تن ضایعات حاصل از بوجاری 1389/07/06 1389/07/12
فروش پالت و باکس پالت 1389/03/17 1389/04/02
فروش دستگاه سورتینگ اتوماتیک 1388/12/17 1389/01/04
فروش تعدادی اموال و اثاثیه اداری و مستهلک 1388/12/17 1389/01/04
فروش ضایعات حاصل از بوجاری بذور گندم و جو 1388/10/16 1388/11/02
فروش مقدار تقریبی 200 تن ضایعات حاصل از بوجاری بذور گندم و جو 1388/09/26 1388/10/13
فروش مقدار تقریبی 200 تن ضایعات حاصل از بوجاری بذور گندم 1388/08/24 1388/09/10
فروش میزان 700 تن ضایعات حاصل از بوجاری بذور گندم 1387/05/02 1387/05/17
صفحه 2 از 2