مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو خط همراه بشماره های 09121950690 وخط شماره 09125044605 1398/06/27 1398/07/20
فروش سیم کارت تلفن همراه 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش یک خط موبایل 1398/06/27 1398/07/28
فروش کالاهای راکد و اسقاط استان در 5گروه لوازم ضایعاتی موجود در انبار مرکزی 1398/06/28 1398/07/07
فروش شماره 1314182-0912 کارکرده - 1312446-0912 کارکرده - 8185258-0912 کارکرده 1398/06/27 1398/07/23
فروش یک خط موبایل به شماره 09123903625 1398/06/27 1398/07/15
فروش یک خط تلفن همراه 1398/06/27 رجوع به آگهی
یک دستگاه خط تلفن همراه 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش تلفن 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش کالاهای راکد و اسقاط استان در 5گروه لوازم ضایعاتی موجود در انبار 1398/06/27 1398/07/07
صفحه 1 از 16