مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک واحد مرغداری 1401/02/31 1401/03/22
مزایده فروش 24 راس گوسفند 1401/02/31 1401/03/17
مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذر سویا 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنجاله کلزا 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش مرغ پایان دوره مزارع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دام 1401/02/31 1401/03/08
مزایده فروش تعدادی دام 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش پنج راس گاو نر و سه راس گاو ماده 1401/02/31 1401/03/19
مزایده فروش تعداد 29 قطعه شترمرغ 1401/02/29 1401/03/18
مزایده 38 راس دام شامل 28 راس گوسفند بالغ و 9 راس بره ماده و یک راس قوچ 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده یک عدد اسب 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام تعدادی دام مازاد (گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن، گاو آبستن 1401/02/28 1401/03/01
مزایده فروش دام 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه غیر باردار دورگ، جوانه نر دورگ و گوساله نر قطع شیر 1401/02/28 1401/03/08
مزایده فروش کود حیوانی فرآوری نشده و دام مازاد 1401/02/28 1401/03/09
مزایده فروش - یک دستگاه ستر مدل توسان با بدنه تمام استیل با ظرفیت 120 عدد تخم - یک دستگاه هچر مدل توسان با بدنه تمام استای - 3 قطعه جوجه شتر مرغ 6 ماهه به وزن تقریبی50 – 45 کیلوگرم 1401/02/28 1401/03/22
مزایده فروش مرغ زنده 1401/02/28 1401/03/03
مزایده فروش 50 رأس از گوسفندان تر، 20 رأس گوسفند سن بالا و 16 رأس بره ماده واحد گوسفندازی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 300عدد کلش پرس گندم 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش جو 1401/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5