مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 1150 قطعه جوجه بوقلمون یک روزه 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش 1750 قطعه جوجه بوقلمون یک روزه 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش 1700 قطعه جوجه بوقلمون یک روزه 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش احشام 4 راس گوساله نری یک راس گاو شیر ده 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 362 کیسه خوراک دام ویتامینی غنی شده به مزان 9050کیلوگرم 1398/12/07 1398/12/21
فروش 5 رأس گوسفند 1398/12/07 1398/12/20
فروش یک راس میش آبستن به همراه یک بره شیر خواره 1398/12/06 1398/12/20
فروش تعداد 23 راس گوسفند و 10 راس بز و 6 راس بره وجمعا 39 راس واقع در دامداری 1398/12/06 1398/12/21
دو راس گوسفند با بره 1398/12/05 1398/12/24
فروش 50 راس نر پرواری 1398/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9