مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد 50 راس گوساله پرواری آماده ذبح به صورت زنده و لاشه 1400/05/10 1400/05/11
مزایده فروش تعدادی دام - تعدادی گوساله نر شیر خوار 15 روزه - تعدادی گوساله نر قطع شیر با پایه 100 کیلوگرم و... 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 220 تن ذرت (علوفه ای) 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش جو 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاه مخلوط گندم و جو 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش مرغ پایان دوره 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام مازاد - گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 10 راس جوانه و 5 راس ماده گاو حذفی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماهیان خاویاری مازاد 1400/05/09 1400/05/19
مزایده فروش ماهیان مازاد خاویاری موجود در مرکز 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 20 تن کاه مازاد ایستگاه دامپروری 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات بوجاری جو 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده گندم مخلوط 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام سبک(گوسفند) 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از سالن های بسته بندی آلایش دامی 1400/05/06 1400/05/14
مزایده فروش گوساله نر 1400/05/06 1400/05/12
مزایده فروش جو 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر گاو آبستن 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش جو مخلوط 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاه مخلوط گندم و جو به مقدار تقریبی 840 کیلو در 28 کیسه 30 کیلویی 1400/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5