مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره پارکینگ عمومی خودرو 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجرای طرح پارکبان 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور کارت پارک حاشیه ای هوشمند 1398/02/02 1398/02/12
واگذاری عملیات بهره برداری از پارکینگ 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری خیابان (طرح پارکبان) 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ طبقاتی و طبقه آخر شهربازی 1398/02/02 رجوع به آگهی
مزایده عمومی پارکینگ میدان 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان پارکینگ 1398/01/31 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1398/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8