مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری پارکینگ مکانیزه طبقاتی ـ واگذاری خدمات حمل متوفی 1400/05/06 1400/05/23
مزایده پارکینگ 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ عمومی خودرو 1400/05/06 1400/05/24
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک ساله مغازه ها و املاک 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه پارکینگ خودروئی ـ مغازه صافکاری و نقاشی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ بزرگ 1400/05/05 1400/05/18
مزایده بهره برداری از تاسیسات خود به صورت اجاره یک ساله به بخش خصوصی 1400/05/05 1400/05/16
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن 1400/05/03 1400/05/13
مزایده واگذاری محل برای استقرار کانتر 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل برای استقرار کانتر 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل برای استقرار کانت 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل های پارکبانی -اجاره یک قطعه زمین 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده مدیریت و بهره برداری از پارکینگ حاشیه ای شهر 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عوایدات پارکبان 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره عوایدات پارکبان شهر 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 15 واحد پارکینگ 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ دانشجویی خود 1400/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3