مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره غرفه پارکینگ سواری 1399/11/08 رجوع به آگهی
اجاره یکساله پارکینگ عمومی 1399/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری فضای فیزیکی پارکینگ مرکز آموزشی درمانی 1399/11/08 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1399/11/07 رجوع به آگهی
پارکینگ اداره سابق 1399/11/07 رجوع به آگهی
محوطه پارکینگ نمایشگاه دائمی شهرداری جهت جمعه بازار 1399/11/07 1399/11/20
غرفه پارکینگ سواری 1399/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از پارکینگ کامیون ها 1399/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1399/11/06 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ درب اورژانس بیمارستان 1399/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6