مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره پارکینگ 1398/07/01 1398/07/11
واگذاری اجرای طرح کارت پارک هوشمند در معابر سطح شهر 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ مکانیزه ـ واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ بوستان 1398/07/01 رجوع به آگهی
اجاره محوطه فضای باز قسمت غرب سالن چند منظوره جهت استفاده پارکینگ 1398/07/01 1398/07/09
واگذاری یک قطعه پارکینگ ساختمان بصورت اجاره 1398/06/31 رجوع به آگهی
غرفه زیراکس-محل توزیع غذا بصورت بیرون بر-پارکینگ-بوفه و .... 1398/06/31 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ موقت 1398/06/31 1398/07/11
واگذاری اجاره پارکینگ 1398/06/30 1398/07/11
واگذاری پارکینگ ها 1398/06/30 1398/07/09
واگذاری بصورت اجاره- تاکسی بیسیم 133 -قطعه زمین -تابلوهای تبلیغاتی ایستگاههای اتوبوس سطح شهر-سوئیتها... 1398/06/30 1398/07/08
صفحه 1 از 6