کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7733510 مزایده فروش ضایعات پلاستیکی در انبار شهرداری های استان خراسان رضوی 1402/12/10 1402/12/20
صفحه 1 از 1