مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای مقاوم سازی مدارس سطح استان در سال 87 1386/12/26 1387/01/12
عملیات GIS و برداشت توپوگرافی شهر بندرعباس 1386/12/23 1387/01/09
ارائه خدمات کارشناسی GIS و کارتوگرافی 1386/12/23 1387/01/09
واگذاری مطالعه ، طراحی ، نقشه برداری و تهیه اسناد مناقصه 1386/12/23 1387/01/08
طرح مطالعات حاشیه نشینی شهر چابهار 1386/12/22 1387/01/08
طراحی و تهیه نقشه های مورد نیاز آماده سازی اراضی 1386/12/21 1387/01/08
واگذاری نقشه برداری رودخانه های تهران 1386/12/22 1387/01/08
خدمات مشاوره، مکان یابی و مطالعات مرحله اول و دوم احداث منازل 1386/12/22 1387/01/08
ارائه خدمات کنترل کیفی پروژه 1386/12/22 1387/01/08
ارائه خدمات کنترل کیفی پروژه 1386/12/22 1387/01/08
صفحه 3778 از 3791