مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات مهندسی، کنترل کیفیت، ایمنی و آتش نشانی 1388/06/30 1388/07/15
واگذاری عملیات خدمات مشترکین 1388/06/31 1388/07/15
واگذاری تهیه نقشه 1388/06/31 1388/07/15
ارزیابی کیفی نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آب 1388/06/31 1388/07/12
تهیه نقشه های اجرایی با جزئیات ومتره و برآورد هزینه و زمان 1388/06/31 1388/07/15
تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات 1388/06/31 1388/07/15
واگذاری طرح آماده سازی مرحله اول و دوم 90 هکتاری 1388/06/31 1388/07/15
شناسایی پیمانکار در زمینه محیط زیست 1388/06/31 1388/07/15
دعوت به همکاری شرکتهای خدمات مشاوره‌ای برای برنامه های عملی ضایعات مجموعه های صنعتی 1388/06/31 1388/07/15
واگذاری مقاوم سازی دبستان 1388/06/31 1388/07/15
صفحه 3778 از 4019