مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات مربوط به دستگاه تنفسی 1392/06/20 1392/06/31
واگذاری خدمات درمانی و فوریت های پزشکی - نظارت بر تهیه غذای کارکنان - تخلیه سپتیک و.. 1392/06/20 1392/06/25
تامین دستگاه حمام KINEMATIC VISCOSITY آزمایشگاهی 1392/06/20 رجوع به آگهی
خرید 10000 عدد اکسیژناتور 1392/06/20 1392/06/24
خرید 550 عدد پیس میکر 1392/06/20 1392/06/24
خرید 550 عدد آی سی دی 1392/06/20 1392/06/24
تامین TOTAL HYDROCARBON ANALYZER- COMPLETE 1392/06/20 1392/07/18
خرید تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی 1392/06/20 1392/06/30
خرید تجهیزات بیمارستانی 1392/06/20 1392/06/26
خرید لوازم آزمایشگاهی (خاک- نقشه برداری- الکترونیک) 1392/06/19 1392/06/17
صفحه 3008 از 3961