مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی شبکه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار گاز 1399/01/06 1399/01/06
عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فشار ،... 1398/12/28 1399/01/17
designing, manufacturing, supplying, transporting, insuring, testing, executing civil works, erectin... 1398/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی شبکه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه ای 1398/12/28 1399/01/06
انجام خدمات امداد،گازبانی، تعمیرات ابزاردقیق، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب شهرستان 1398/12/28 رجوع به آگهی
- خاکبرداری، پی کنی، گود برداری و کانال کنی در زمین های سخت به مقدار تقریبی 630 مترمکعب - بنایی با... 1398/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات امداد و تعمیرات 1398/12/27 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی تعمیرات تزریق گاز 1398/12/28 رجوع به آگهی
پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه 1398/12/28 1399/01/20
عملیات اجرایی شبکه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار گاز 1398/12/28 1399/01/06
صفحه 1 از 1856