مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت و نصب علمک متمرکز و علمک پراکنده 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری در محل دکل های تعمیراتی 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و بهسازی ابنیه ایستگاه های تقلیل فشار 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه نصب کنتور و رگلاتور- ساخت و نصب انشعاب متمرکز کنتور و رگلاتور 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه به روش PC 1400/02/01
مناقصه اجرای 10808 متر شبکه گازرسانی و نصب 430 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه شهرستان 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 550 علمک پراکنده و متمرکز و اجرای 3000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری در محل دکل های تعمیراتی و مدیریت تعمیر تکمیل و خدمات فنی چاه ها 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه واگذاری تزریق بلوتونر به POLY F 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه پروژه گاز رسانی به خط تغذیه روستا 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خدمات فنی و غیر فنی مورد خدمات پشتیبانی طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد خدمات پشتیبانی طرح نگهداشت و افزایش تولید (بهینه سازی تاسیسات نفتی) 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه گازرسانی به فاز 3 شهر 1400/02/02
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب 1400/01/29 1400/02/02
مناقصه انجام بازدیدهای ادواری، تکمیل فرم های گزارش بازدید از محل مصرف کننده، بررسی امکان جایگزینی یا تبدیل سوخت، ارایه نتایج بازدید مشتمل بر محاسبات فنی و اظهار نظر کارشناسی در سهمیه های تعیین شده مصر... 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب 1200 علمک پلی اتیلن روکار و 60 علمک فلزی به صورت پراکنده در سطح شهر 1400/01/29 1400/02/02
مناقصه خرید درب حوضچه کامپوزیت 1400/01/31
صفحه 1 از 1358