مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای ۷ کیلومتر شبکه در حفرات خالی 1400/09/02 1400/08/29
مناقصه بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و TBS/10000(بهمراه تهیه مصالح باقیمانده پیمان ایستگاه 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه واگذاری حجمی- زمانی اداره امور بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات تأسیسات تصفیه خانه 1400/09/02 1400/09/02
مناقصه نصب 5000 کنتور و رگولاتور 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستا... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرس... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرست... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 500 انشعاب و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستانPc 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای 600ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 3000 متر حفره خالی در سطح شهرستان آمل به روش PC انشعاب آمل 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب تعداد 500 مورد انشعاب متمرکز، تعداد 300 مورد پراکنده و 3000 متر حفرات خالی 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی باقیمانده گازرسانی 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه انجام امور خدمات عمومی فنی و اداری در طرح ایجاد صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه نصب 800 فقره انشعاب به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه دوم تعمیرات ایستگاه، خطوط شبکه و انشعابات 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه دوم تعمیرات ایستگاه، خطوط شبکه و انشعابات 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خدمات بهره برداری 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای 9253 متر شبکه پلی اتیلن 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای 19764 متر شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای 19000 متر توسعه شبکه 1400/09/01 1400/09/04
صفحه 1 از 1752