مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/09/22 1400/09/25
مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه واگذاری تکمیل مدرسه ۹ کلاسه 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه تکمیل مدرسه ۴ کلاسه 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه تکمیل تخریب و بازسازی دبیرستان 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی 1400/09/21 1400/09/23
مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه استثنایی مخصوص کودکان 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه اجرای آسفالت مدارس 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه اجرای آسفالت مدارس 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه احداث دبیرستان شبانه روزی 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۳کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه ۴کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۴کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۴کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۲کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۶کلاسه 1400/09/07 1400/09/20
مناقصه تکمیل مدرسه۲کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
صفحه 1 از 52