مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5427801 مناقصه تهیه، حمل و نصب نیروگاه خورشیدی 10 کیلو وات اداره 1401/04/11 1401/04/11
5332605 مناقصه خرید 5495000 پره رادیاتور 1401/03/21 1401/03/23
5332602 مناقصه خرید500 کولرآبی 7500 1401/03/21 1401/03/23
5253929 مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1401/03/07 1401/03/11
5253926 مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1401/03/07 1401/03/11
5253925 مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1401/03/07 1401/03/11
5253803 مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1401/03/07 1401/03/11
5253762 مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1401/03/07 1401/03/11
5234844 مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه 1401/03/01 1401/03/04
5234825 مناقصه واگذاری احداث مدرسه9کلاسه 1401/03/01 1401/03/04
5234776 مناقصه استاندارد سازی سستم گرمایش مدارس 1401/03/01 1401/03/04
5234770 مناقصه احداث هنرستان 1401/03/01 1401/03/04
5148549 مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1401/02/11 1401/02/14
5148547 مناقصه تکمیل مدرسه 1401/02/11 1401/02/14
5148410 مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش مدارس 1401/02/11 1401/02/14
5101013 مناقصه خرید تجهیزات 1401/01/30 1401/02/05
5019054 مناقصه واگذاری احداث هنرستان6کلاسه 1400/12/26 1401/01/24
5019053 مناقصه تکمیل مدرسه3کلاسه 1400/12/26 1401/01/11
5017024 مناقصه احداث مدرسه6کلاسه 1400/12/25 1401/01/11
5017012 مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه 1400/12/25 1401/01/11
صفحه 1 از 55