مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/06/04 1398/06/06
تکمیل هنرستان 1398/06/04 1398/06/06
تکمیل هنرستان 1398/04/02 1398/04/05
تکمیل مدارس6 کلاسه، 2 کلاسه و تخریب و بازسازی 6 کلاسه و احداث 2 کلاسه 1398/04/02 1398/04/05
تکمیل سالن ورزشی 1398/04/02 1398/04/05
تکمیل مدرسه 1398/04/02 1398/04/05
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/04/02 1398/04/05
تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1398/04/02 1398/04/05
واگذاری مدرسه 6 کلاسه 1398/04/02 1398/04/05
اجرای مدرسه 12 کلاسه بتنی 1398/04/02 1398/04/05
صفحه 1 از 76