مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه ۱۰۰۰ عدد کارتریج مدل ۳۵۹۲ 1400/09/22 1400/09/29
مناقصه تهیه ۱۰۰۰ عدد کارتریج مدل ۳۵۹۲ 1400/09/20 1400/09/29
مناقصه تهیه و چاپ سررسید وزیری - تقویم رومیزی ایستاده 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و چاپ سررسید وزیری و تقویم رومیزی ایستاده 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 13.156 عدد صندوق اجاره ای 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاههای خودپرداز 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 13.156 عدد صندوق اجاره ای مورد نیاز خود 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاههای خودپرداز 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک ۱ دستگاه دیزل ژنراتور 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک ۱ دستگاه دیزل ژنراتور 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه نظام جامع مدیریت ریسک 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ۵۰۰,۰۰۰ عدد جلد کارت ATM مورد نیاز خود 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ۵۰۰,۰۰۰ عدد جلد کارت ATM مورد نیاز خود 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه مندی از خدمات مطلوب چاپی مجتمع های چاپ و نشر و چاپخانه های موجود در سراسر کشور، نسبت به شناسایی چاپخانه با قابلیت چاپ اقلام چاپی از قبیل بروشور، پاکت کارت هدیه، سررسید، تقاویم، پوستر، تراکت و.ا... 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی چاپخانه با قابلیت چاپ اقلام چاپی از قبیل بروشور، پاکت کارت هدیه، سررسید، تقاویم، پوستر، تراکت 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و چاپ 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و چاپ 250.000 برگ فرم 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی چاپخانه با قابلیت چاپ اقلام چاپی از قبیل بروشور، پاکت کارت هدیه، سررسید، تقویم، پوستر، تراکت 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه کارت مغناطیسی(کارت هدیه) 1400/02/22 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی چاپخانه با قابلیت چاپ اقلام چاپی از قبیل بروشور، پاکت کارت هدیه، سررسید، تقویم، پوستر، تراکت و... 1400/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26