مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور خدمات امداد،متقاضیان، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، نظافتچی و آبدارچی و ... 1398/11/08 1398/11/16
پروژه احداث دو مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک و احیا سه بستر آندی گاز ناحیه 1398/11/08 1398/11/16
پروژه انجام کلیه امور تعمیرات، نصب انشعابات ، تجهیزات و توسعه شبکه 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات امداد،متقاضیان، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، نظافتچی و آبدارچی و ... 1398/11/07 رجوع به آگهی
خرید کابل آرمردار فشار ضعیف 1398/11/07 رجوع به آگهی
پروژه احداث دو مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک و احیا سه بستر آندی گاز 1398/11/03 1398/11/16
واگذاری بازسازی و نوسازی اداره گاز 1398/11/01 1398/11/08
واگذاری انجام امور خدمات امداد،متقاضیان، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، نظافتچی و آبدارچی و . 1398/11/01 رجوع به آگهی
پروژه گازرسانی به مجتمع 1398/11/01 1398/11/08
پروژه احداث ساختمان تاسیسات شهری مقاوم در برابر زلزله 1398/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 356