مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ترمیم مرمت و آسفالت ناشی از توسعه فاضلاب شهری 1397/11/16 1397/12/04
جدولگذاری و زیرسازی معابر اصلی 1397/11/13 1397/11/24
جدولگذاری و زیرسازی معابر اصلی 1397/11/06 1397/11/24
انتخاب سرمایه گذار طرح عاملیت تامین و تجمیع کسر پارکینگ پروژه های ساختمانی 1397/10/26 رجوع به آگهی
احداث ساختمان شهرداری و تکمیل استخر آتش نشانی و خرید و نصب دوربین ساختمان های اداری 1397/10/25 1397/11/07
انتخاب سرمایه گذار طرح عاملیت تامین و تجمیع کسر پارکینگ پروژه های ساختمانی 1397/10/19 رجوع به آگهی
طراحی و احداث ساختمان شهرداری و تکمیل استخر آتش نشانی و خرید و نصب دوربین ساختمان های اداری 1397/10/18 1397/11/07
واگذاری تجهیز سوله های مدیریت بحران به دوربین مدار بسته و احداث سکونتگاه های اضطراری و طراح جامع پد... 1397/10/16 1397/10/24
تجهیز سوله های مدیریت بحران به دوربین مدار بسته و احداث سکونتگاه های اضطراری در سایت مدیریت بحران و... 1397/10/09 1397/10/24
روکش مکانیزه آسفالت-روسازی جدول گذاری و روکش مکانیزه آسفالت-ترمیم, مرمت و آسفالت ناشی از توسعه فاضلا... 1397/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 81