مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کارهای باقی مانده پروژه تکمیل عملیات اجرایی سیفون جنوب به شمال, قسمت دوم شبکه اصلی پایاب سد 1398/05/28 رجوع به آگهی
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی 1398/05/28 1398/05/28
کارهای باقی مانده پروژه تکمیل عملیات اجرایی سیفون جنوب به شمال, قسمت دوم شبکه اصلی پایاب سد 1398/05/27 رجوع به آگهی
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی 1398/05/27 1398/05/28
فراخوان ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده پروژه تکمیل عملیات اجرایی سیفون جنوب به شمال قسمت دوم شبکه اصل... 1398/05/26 1398/05/31
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی 1398/05/26 1398/05/28
خرید تجهیزات مکانیکال 1398/05/23 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات مکانیکال 1398/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی و خط انتقال 20 کیلو وات مربوطه 1398/05/20 1398/05/20
واگذاری بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی و خط انتقال 20 کیلو وات مربوطه 1398/05/19 1398/05/20
صفحه 1 از 89