مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شبکه آبیاری و زهکشی 1397/12/01 1397/12/05
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی 1397/12/01 1397/12/05
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب 1397/11/28 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره انجام خدمات ایجاد اکیب های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان 1397/11/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی 1397/11/16 1397/11/24
واگذاری تهیه و تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی در چهار پ... 1397/11/15 1397/11/24
واگذاری انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شبکه آبیاری و زهکشی 1397/11/13 1397/11/16
واگذاری انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شبکه آبیاری و زهکشی 1397/11/11 1397/11/16
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی 1397/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 85