مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح مقطع خاکی کانال A از کیلومتر 400+7 تا کیلومتر 530+8 1398/11/07 1398/11/12
اصلاح مقطع خاکی کانالA 1398/11/06 1398/11/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرائی تکمیل پروژه احداث کانال جدید و اصلا... 1398/11/05 1398/11/12
اجرای عملیات شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و عملیات اجرایی باقیمانده اجرای سامانه انتقال اراضی پایاب سد 1398/10/15 رجوع به آگهی
اصلاح مقطع خاکی کانال 1398/10/10 رجوع به آگهی
اجرای عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و عملیات باقیمانده اجرای سامانه انتقال اراضی پایاب سد 1398/10/09 1398/10/14
اصلاح مقطع خاکی کانالA از کیلومتر 400+7 تا کیلومتر 530+8 1398/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح مقطع خاکی کانال A مغان 1398/10/08 1398/10/14
آگهی تامین مالی برای طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 1398/10/01 رجوع به آگهی
تامین مالی برای طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 1398/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 93