کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7310845 مناقصه واگذاری انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح برای عملیات ژئوتکنیک ، آزمایش صحرایی و آزمایشگاهی محدوده سد استان اردبیل 1402/08/25 رجوع به آگهی
7254317 مناقصه واگذاری عملیات بهرهبرداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان اردبیل 1402/08/09 1402/08/04
7254232 مناقصه عملیات اجرایی آماده سازی سطح و رنگ آمیزی پوشش خارجی لوله 2000 میلی متر سیفون جنوب به شمال پایاب سد استان اردبیل 1402/08/09 رجوع به آگهی
7214047 مناقصه طرح آبگیرهای شرب سد - تهیه و اجرای تجهیزات تکمیلی مکانیکی و برقی و تاسیسات وابسته استان اردبیل 1402/07/29 1402/08/01
7208070 مناقصه طرح آبگیرهای شرب سد - تهیه و اجرای تجهیزات تکمیلی مکانیکی و برقی و تاسیسات وابسته استان اردبیل 1402/07/26 1402/08/01
7171197 مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی استان اردبیل 1402/07/18 رجوع به آگهی
7166563 مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شبکه آبیاری استان اردبیل 1402/07/17 1402/07/22
7085969 مناقصه پروژه نزدیک رسانی آب آشامیدنی از چشمه استان اردبیل 1402/07/04 رجوع به آگهی
7071477 مناقصه پروژه نزدیک رسانی آب آشامیدنی از چشمه استان اردبیل 1402/07/03 رجوع به آگهی
6979006 مناقصه تهیه (خرید) ، حمل ، نصب ، تجهیز و راه اندازی دستگاه آزمایشگاهی اندازه گیری فلزات سنگین استان اردبیل 1402/06/08 رجوع به آگهی
6978919 مناقصه ﺧﺮﯾﺪ، ﺑﺎرﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎراﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺻﻼح آﺑﮕﯿﺮ استان اردبیل 1402/06/08 رجوع به آگهی
6970177 مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات ابزاردقیق سد استان اردبیل 1402/06/06 رجوع به آگهی
6970165 مناقصه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی و خط انتقال 20کیلوولت مربوطه استان اردبیل 1402/06/06 رجوع به آگهی
6970164 مناقصه محوطه سازی، فنس کشی و تعمیرات سایت سد استان اردبیل 1402/06/06 رجوع به آگهی
6902705 مناقصه بازگشایی و لایروبی بستر رودخانه استان اردبیل 1402/05/22 رجوع به آگهی
6902633 مناقصه خرید دستگاه sanstorage استان اردبیل 1402/05/22 رجوع به آگهی
6885046 مناقصه خرید بارگیری، حمل و بار اندازی تجهیزات اصلاح آبگیر استان اردبیل 1402/05/17 رجوع به آگهی
6833692 مناقصه احداث خط انتقال آب از تصفیه خانه استان اردبیل 1402/05/02 رجوع به آگهی
6811889 مناقصه انجام فعالیتهای گردشگری آبی استان اردبیل 1402/04/27 1402/05/10
6808918 مناقصه انجام فعالیتهای گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی و پیرامون آنها: - انجام فعالیتهای گردشگری آبی در آبگرم استان اردبیل 1402/04/26 1402/05/10
صفحه 1 از 59