مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5774213 مناقصه تاسیسات آبی دریاچه شامل اراضی پیرامون مخزن به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به روش BLOT 1401/07/19 1401/07/28
5619198 مناقصه واگذاری تاسیسات آبی دریاچه شامل اراضی پیرامون مخزن به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به روش BLOT 1401/06/03 1401/06/14
5614773 مناقصه واگذاری تاسیسات آبی دریاچه شامل اراضی پیرامون مخزن به منظور اجرای فعالیتهای گردشگری به روش BLOT 1401/06/01 1401/06/14
5611811 مناقصه انجام فعالیتهای گردشگری آبی در آبگرم 1401/06/01 1401/06/12
5610446 مناقصه سرمایه گذار ذیصلاح برای انجام فعالیتهای گردشگری آبی 1401/05/31 1401/06/12
5552973 مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور انجام فعالیتهای تفریحی و گردشگری آبی سدها 1401/05/12 1401/05/23
5500696 مناقصه واگذاری آبگرم ها 1401/04/29 1401/05/13
5498730 مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور انجام فعالیتهای تفریحی و گردشگری آبی سدها 1401/04/29 1401/05/13
5495774 مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور انجام فعالیتهای تفریحی و گردشگری آبی سدها 1401/04/28 1401/05/13
5485133 مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار دو مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ متمرکز و آبدرمانی 1401/04/23 1401/05/02
5484533 مناقصه فراخوان جذب سرمایه گذار دو مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ متمرکز و آبدرمانی 1401/04/23 1401/05/02
5044969 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی (حفاظت فیزیکی) 1401/01/19 1401/01/25
5044195 مناقصه واگذاری انجام امورخدماتی و پشتیبانی شرکت آب به صورت حجمی 1401/01/18 1401/01/24
5016375 مناقصه نیرورسانی ایستگاه¬های پمپاژ اصلی و ثانویه ناحیه عمرانی دوم طرح شبکه آبیاری 1400/12/25 1401/01/15
5016252 مناقصه خرید، بسته بندی و حمل ترانسفورمرهای توزیع مورد نیاز در پروژه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ . 1400/12/25 1401/01/14
5000456 مناقصه عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد 1400/12/19 1400/12/26
4946143 مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بهسازی LK 1400/12/12 1400/12/15
4930585 مناقصه عملیات اجرایی آزادسازی بازه 5/3 کیلومتری 1400/12/08 1400/12/11
4899059 مناقصه عملیات اجرایی نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ 1400/12/02 1400/12/04
4827818 مناقصه عملیات اجرایی آزادسازی 1400/11/14 1400/11/19
صفحه 1 از 56