مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرمایه گذاری جهت استفاده از ظرفیت های آب کشاورزی، شرب و صنعت شبکه آبیاری و زهکشی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه سرمایه گذاری جهت استفاده از ظرفیت های آب کشاورزی، شرب و صنعت شبکه آبیاری و زهکشی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری پایاب سد 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری پایاب سد 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بهسازی زهکش LK 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بهسازی زهکش LK 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مهندسی نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم برای رودخانه ها و مسیل های حوزه دریای 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه خدمات مهندسی نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم برای رودخانه ها و مسیل های حوزه 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ 1400/10/11 1400/10/13
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی داری و بهره برداری از سدها 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه استقرار آزمایشگاه کنترل کیفیت عملیات خاکی و بتن پروژه تکمیل و اجرای قسمت اول شبکه درجه دو، ایستگاههای پمپاژ و تأسیسات وابسته طرح شبکه 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عبور در محدوده لغزش از ساحل چپ 1400/08/08 1400/08/12
مناقصه نقشه برداری و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های حوزه دریای خزر 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه خدمات مهندسی نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم برای رودخانه ها و مسیل ها 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه خدمات مهندسی نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم برای رودخانه ها و مسیل های 1400/06/30 1400/07/04
مناقصه تامین مالی احداث و تکمیل تجهیزات طرح ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه آب 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مالی احداث و تکمیل تجهیزات طرح ارتقاء کمی و کیفی تصفیه خانه آب 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی و خط انتقال ۲۰ کیلو ولت 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مالی احداث و تکمیل تجهیزات طرح تصفیه خانه آب 1400/05/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55