مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از امور خدماتی خود 1398/09/19 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و لوازم فنی 1398/09/18 1398/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کنار گذر پارک شاپوری 1398/09/18 1398/09/23
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز مناطق سه گانه خود مشتمل بر 9 ناحیه 1398/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی چشمه گرداب سنگی 1398/09/17 1398/09/20
سرمایه گذاری در مجموعه شهر بازی 1398/09/13 رجوع به آگهی
اجرای پروژه نوسازی، بهسازی و تجهیز شهربازی 1398/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت سطح منطقه سه 1398/09/11 1398/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک آبشار طلایی 1398/09/11 1398/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار حفاظتی رودخانه کرگانه 1398/09/11 1398/09/14
صفحه 2 از 44