مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی 1398/03/09 1398/03/28
اجرای کانال 2/5*2 کمربندی 1398/02/23 1398/02/31
اجرای کانال 2.5*2 کمربندی 1398/02/16 1398/02/31
اجرای کانال 5/ 2*2 1398/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی و اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و اجرای فعال... 1398/02/11 رجوع به آگهی
بمنظور توسعه شهر و استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاران داخلی جهت اجرای طرح های هوشمند سازی 1397/07/19 رجوع به آگهی
سرمایه گذاران داخلی جهت اجرای طرح های هوشمند سازی 1397/07/02 رجوع به آگهی
گذاری اجرای پیاده رو سازی خیابان 1397/05/01 رجوع به آگهی
اجرای کانال 80*80 خیابان 1397/05/01 رجوع به آگهی
اجرای پیاده رو سازی خیابان 1397/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 127