مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/03/20 رجوع به آگهی
اجرای خدمات عمرانی بصورت حجمی به مساحت 175/200 مترمربع 1398/03/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/03/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی به صورت حجمی 1398/03/09 1398/03/28
واگذاری اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی 1398/03/09 1398/03/28
اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی به صورت حجمی به مساحت 6،238،085 متر مربع 1398/03/09 1398/03/28
واگذاری اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز تاسیسات منصوب شده و زیبا سازی بصورت حجمی 1398/03/09 1398/03/28
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/03/09 1398/03/28
اجرای خدمات عمرانی به صورت حجمی به مساحت 175/200 متر مربع 1398/03/09 1398/03/28
انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی به صورت حجمی به مساحت 28،900،000 متر مربع 1398/03/09 1398/03/28
صفحه 5 از 127