مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1400/11/04 1400/11/12
مناقصه اجرای زیر گذر حریم راه آهن 1400/11/03 1400/11/17
مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح حریم راه آهن عبور دخانیات 1400/11/02 1400/11/17
مناقصه واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1400/10/27 1400/11/12
مناقصه پروژه خرید تجهیزات ساخت کارگاه تولید رنگ ترافیکی شهرداری 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه پروژه خرید تجهیزات ساخت کارگاه تولید رنگ ترافیکی 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه واگذاری خرید مجموعه پلی اتیلن بازی کودکان به تعداد 5 سری 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه پروژه خرید تجهیزات ساخت کارگاه تولید رنگ ترافیکی 1400/10/15 1400/10/30
مناقصه واگذاری خرید مجموعه پلی اتیلن بازی کودکان به تعداد 5 سری 1400/10/14 1400/10/30
مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح حریم راه آهن 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح حریم راه آهن عبور دخانیات 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پیاده روسازی رینگ داخلی شهر 1400/10/01 1400/10/09
مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح حریم راه آهن 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تقاطع غیرهمسطح حریم راه آهن 1400/09/30 1400/10/13
مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح حریم راه آهن 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1400/09/28 1400/10/05
مناقصه واگذاری اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز، تاسیسات منصوب شده و زیباسازی 1400/09/27 1400/10/05
مناقصه اجرای پیاده روسازی رینگ داخلی شهر 1400/09/24 1400/10/09
مناقصه اجرای لوله گذاری کمربندی 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1400/09/20 1400/10/05
صفحه 1 از 77