مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987163 مناقصه اجرای پیاده روسازی خیابان 1401/09/06 1401/09/20
5987090 مناقصه اجرای پیاده رو سازی خیابان 1401/09/06 1401/09/20
5966215 مناقصه ساختمان رستوران 1401/08/29 رجوع به آگهی
5943957 مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری به روش مشارکت مدنی احداث بنای چند منظوره تجاری، اداری و خدماتی 1401/08/23 1401/08/30
5940416 مناقصه خرید مخلوط رودخانه ای 1401/08/22 1401/08/29
5934145 مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری مجتمع تجاری، اداری و خدماتی 1401/08/19 1401/08/30
5920188 مناقصه اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی 1401/08/16 1401/08/23
5920119 مناقصه اجرای اقدامات کنترلی، مراقبتی و ممیزی بصورت حجمی 1401/08/16 1401/08/23
5917514 مناقصه احداث بنای منظوره تجاری اداری و خدماتی 1401/08/15 1401/08/30
5913545 مناقصه خرید مخلوط رودخانه ای 1401/08/14 1401/08/29
5896666 مناقصه واگذاری اجرای اقدامات کنترلی، مراقبتی و ممیزی 1401/08/08 1401/08/23
5893016 مناقصه واگذاری اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی 1401/08/08 1401/08/22
5852011 مناقصه ساختمان رستوران 1401/08/03 1401/08/04
5847915 مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1401/08/03 1401/08/10
5839805 مناقصه اجرای لوله گذاری 1401/08/01 1401/08/07
5802067 مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1401/07/25 1401/08/10
5794024 مناقصه اجرای لوله گذاری تلار 52 تا زیر گذر 1401/07/23 رجوع به آگهی
5733170 مناقصه خرید مخلوط رودخانه ای 1401/07/09 1401/07/25
5723739 مناقصه واگذاری اجرای پیاده روسازی رینگ داخلی شهر 1401/07/04 1401/07/11
5706122 مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1401/06/28 1401/07/06
صفحه 1 از 83