مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اداره حجمی-زمانی انبار ستاد و نواحی 1398/03/07 رجوع به آگهی
راهبری خودروهای استیجاری در محدوده درون و برون شهری منطقه و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کا... 1397/09/27 1397/10/04
راهبری خودروهای استیجاری در محدوده درون و برون شهری منطقه و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کا... 1397/09/24 1397/10/04
راهبری خودروهای استیجاری در محدوده درون و برون شهری ـ تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1397/08/26 1397/09/01
راهبری خودروهای استیجاری در محدوده درون و برون شهری ـ تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم 1397/08/22 1397/09/01
حجمی زمانی انبار نفت، ستاد و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 1397/02/30 1397/03/03
واگذاری حجمی- زمانی انبار و ستاد و نواحی منطقه 1397/02/27 1397/03/03
واگذاری حجمی ـ زمانی ستاد و نواحی منطقه 1397/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی- زمانی انبار و ستاد و نواحی منطقه 1397/02/22 1397/03/05
سرویس ایاب و ذهاب(مینی بوس ها)کارکنان 1396/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 16