مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اداره حجمی - زمانی انبار ستاد و نواحی منطقه 1399/04/10 1399/04/12
اداره حجمی-زمانی انبار 1399/04/09 رجوع به آگهی
اداره حجمی-زمانی انبار ستاد و نواحی 1399/04/08 رجوع به آگهی
اداره حجمی -زمانی انبار ستاد و نواحی منطقه 1399/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1399/01/26 رجوع به آگهی
اصلاح سامانه آبگیری مخازن و جمع آوری پسابهای حاصله از انبار نفت 1398/11/08 رجوع به آگهی
راهبری خودروهای استیجاری 1398/11/08 1398/11/15
تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان در محل انبار نفت 1398/11/08 1398/11/15
اصلاح سامانه آبگیری مخازن و جمع آوری پسابهای حاصله از انبار نفت 1398/11/03 رجوع به آگهی
تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1398/11/03 1398/11/15
صفحه 1 از 17