مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر 1397/12/13 1397/12/20
طراحی، تدارک و اجرای مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1397/12/13 1397/12/22
خدمات مهندسی، طراحی تدارک و اجرای مدول اول تصیه خانه فاضلاب شهر 1397/12/12 رجوع به آگهی
طراحی، تدارک و اجرای مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/12/12 1397/12/22
عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب 1397/12/12 1397/12/20
خدمات مهندسی، طراحی تدارک و اجرای مدول اول تصفیه خانه فاضلاب متمرکز شهرها 1397/12/08 1397/12/14
احداث قسمت دوم خط انتقال فاضلاب 1397/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی تدارک و اجرای مدول اول تصفیه خانه فاضلاب متمرکز شهرها 1397/12/06 1397/12/14
پروژه احداث قسمت دوم خط انتقال فاضلاب غربی به همراه خط تحت فشار 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی تدارک و اجرای مدول اول تصفیه خانه فاضلاب متمرکز شهرها 1397/12/05 1397/12/14
صفحه 2 از 76