مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در احداث 130 واحد مسکونی و 20 واحد تجاری ش... 1398/11/08 1398/11/10
واگذاری مشارکت در احداث 130 واحد مسکونی و 20 واحد تجاری 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکت در احداث 130 واحد مسکونی و 20 واحد تجاری 1398/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث راه دوربنی- گامرون شهرستان قشم 1398/11/05 1398/11/07
تأمین خدمات ایاب و ذهاب 1398/11/05 1398/11/08
احداث راه روستایی 1398/11/05 رجوع به آگهی
احداث راه روستایی 1398/11/03 رجوع به آگهی
تامین خدمات ایاب و ذهاب اداره کل راه و شهرسازی 1398/11/02 1398/11/08
مشارکت در احداث 8 واحد مسکونی و 3 واحد تجاری 1398/10/26 1398/10/28
مشارکت در احداث 60 واحد مسکونی و 11 واحد تجاری 1398/10/26 1398/10/28
صفحه 1 از 108