مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5943938 مناقصه واگذاری یک قطعه زمین با کاربری گردشگری جهت احداث مجتمع گردشگری 1401/08/23 1401/09/02
5931968 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی محور هشتبندی 1401/08/18 1401/08/23
5931272 مناقصه احداث واحد های مسکونی در راستای طرح نهضت ملی 1401/08/18 1401/08/21
5930954 مناقصه مشارکت در ساخت مجتمع تجاری- مسکونی در 16.6 هکتاری 1401/08/18 1401/08/21
5925445 مناقصه بهسازی محور 1401/08/17 1401/08/23
5923597 مناقصه احداث واحدهای مسکونی در راستای طرح نهضت ملی 1401/08/16 1401/08/21
5923595 مناقصه مشارکت در ساخت مجتمع تجاری-مسکونی 1401/08/16 1401/08/21
5920511 مناقصه احداث واحدهای مسکونی 1401/08/16 1401/08/21
5843324 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تکمیل بهسازی محور 1401/08/01 1401/08/05
5836466 مناقصه عملیات اجرایی پروژه تکمیل بهسازی محور 1401/07/30 1401/08/05
5807492 مناقصه تکمیل باند 1401/07/26 1401/07/30
5806352 مناقصه تکمیل باند دوم 1401/07/26 1401/07/30
5805647 مناقصه تکمیل باند دوم پل گنج - راه آهن 1401/07/25 1401/07/30
5801954 مناقصه تکمیل باند دوم شامل پل راه آهن و سایر آیتم های مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی اجرایی 1401/07/25 1401/07/30
5764872 مناقصه بهسازی محور 1401/07/17 1401/07/20
5764669 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشارکت در آماده سازی 60 هکتاری 1401/07/16 1401/07/20
5764661 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی محور 1401/07/16 1401/07/20
5761240 مناقصه مشارکت در آماده سازی 60 هکتاری شامل اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه 1401/07/16 1401/07/20
5758408 مناقصه عملیات اجرایی تکمیل رینگ جزیره 1401/07/13 1401/07/17
5757386 مناقصه عملیات اجرایی پروژه تکمیل رینگ جزیره 1401/07/12 1401/07/17
صفحه 1 از 79