مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در احداث 8 واحد مسکونی و 3 واحد تجاری 1398/10/25 1398/10/28
واگذاری احداث 60 واحد مسکونی و 11 واحد تجاری 1398/10/25 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی مرکز درمانی شهید بهشتی شهرک پیامبر اعظم 1398/10/17 1398/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی مرکز درمانی شهرک پیامبر اعظم 1398/10/17 1398/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی مرکز درمانی شهید بهشتی شهرک پیامبر اعظم 1398/10/17 1398/10/22
محوطه سازی 1398/10/17 1398/10/22
اصلاحیه آگهی اجرای عملیات احداث راه 1398/10/17 رجوع به آگهی
محوطه سازی مرکز درمانی 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری محوطه سازی مرکز درمانی شهرک 1398/10/16 1398/10/22
واگذاری محوطه سازی مرکز درمانی شهرک 1398/10/15 1398/10/22
صفحه 7 از 112