مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازدید، سرویس و تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع 1397/11/18 رجوع به آگهی
سرویس و تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع 1397/11/17 رجوع به آگهی
انجام پروژه شناخت، طراحی و راه اندازی مرکز عملیات امنیت SOC 1397/11/13 1397/12/04
خرید، بسته بندی،بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار)132/30کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگی... 1397/11/10 رجوع به آگهی
عملیات بازدید، سرویس و تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع استان 1397/11/08 1397/11/10
واگذاری طراحی، تامین، ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست 400/230 کیلوولت 1397/10/30 1397/10/30
انجام خدمات حفاظت و حراست فیزیکی از تاسیسات و پست ها در سطح استان 1397/10/29 1397/11/16
خرید یک دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت و یک دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت 1397/10/29 1397/11/02
خرید دستگاه پست سیار 1397/10/27 1397/11/02
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت واگذاری طراحی، تامین، ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست 400/230 کیلو... 1397/10/26 1397/10/30
صفحه 6 از 107