مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
توسعه فیدرهای 20 کیلوولت پست 1398/09/12 1398/09/18
بهینه سازی و توسعه پایانه های راه دور ABB 560 1398/09/04 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری امور انتقال 1398/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری امور انتقال 1398/08/01 رجوع به آگهی
اجرای خط 132 کیلوولت 1398/07/29 1398/07/27
واگذاری انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری امور انتقال 1398/07/29 رجوع به آگهی
خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل و تخلیه ترانسفورمرهای قدرت 132/20 کیلووات پست های فوق توزیع و ترانسفور... 1398/07/28 1398/07/30
خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل و تخلیه ترانسفورمرهای قدرت 132/20 کیلووات پست های فوق توزیع و ترانسفور... 1398/07/24 1398/07/30
اجرای خط 132 کیلوولت کابلی 1398/07/23 1398/07/27
اجرای خط 132 کیلوولت کابلی 1398/07/20 1398/07/27
صفحه 6 از 112