مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5808168 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی(storage) 1401/07/26 1401/08/03
5805598 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی(storage) 1401/07/25 1401/08/03
5801081 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره سازی storage 1401/07/24 1401/08/03
5648308 مناقصه تامین خدمات پاسخگویی و راهبری 1401/06/12 1401/06/22
5648049 مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین خدمات پاسخگویی و راهبری مرکز 1666 1401/06/12 1401/06/22
5637510 مناقصه تامین خدمات پاسخگویی و راهبری مرکز 1666 1401/06/08 رجوع به آگهی
5630367 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره سازی 1401/06/06 1401/06/12
5624312 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی storage 1401/06/05 1401/06/09
5574555 مناقصه تامین خدمات پاسخگویی و راهبری مرکز 1666 1401/05/22 1401/05/25
5570963 مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین خدمات پاسخگویی و راهبری 1401/05/19 1401/05/25
5504108 مناقصه خرید دستگاه ذخیره ساز پشتیبان HPDS 1401/05/01 1401/05/02
5500719 مناقصه خرید دستگاه ذخیرساز پشتیبان HPDS 1401/04/29 1401/05/02
5498947 مناقصه پروژه تامین، راه اندازی و تجهیز زیرساخت فیزیکی مرکز داده بیمه سلامت 1401/04/29 1401/05/08
5496640 مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین ، نصب و راه اندازی Storage 1401/04/28 1401/05/08
5496629 مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تأمین، راه اندازی و تجهیز زیرساخت فیزیکی مرکز داده 1401/04/28 1401/05/08
5495804 مناقصه پروژه تأمین، راه اندازی و تجهیز زیرساخت فیزیکی 1401/04/28 1401/05/08
5495208 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی Storage 1401/04/28 1401/05/08
5484251 مناقصه پروژه تأمین، راه اندازی و تجهیز زیرساخت فیزیکی مرکز 1401/04/23 رجوع به آگهی
5484247 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی 1401/04/23 رجوع به آگهی
5375106 مناقصه خرید دستگاه ذخیره ساز پشتیبان HPDS 1401/03/30 1401/04/04
صفحه 1 از 51