مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات نظافت ساختمان ستاد 1397/12/07 1397/12/12
ارائه جایگاه خدمات پاسخگوئی سامانه ۱۶۶۶ 1397/12/07 1397/12/12
واگذاری خدمات نظافت ساختمان - ارائه خدمات جایگاه پاسخگویی و راهبری مرکز تماس 1666 1397/12/06 1397/12/11
واگذاری خدمات نظافت ساختمان ستاد مرکزی 1397/12/06 1397/12/11
ارائه خدمات جایگاه پاسخگوئی و راهبری مرکز تماس 1666 1397/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات خودروئی سازمان 1397/12/04 1397/12/07
واگذاری خدمات خودروئی سازمان 1397/12/04 1397/12/07
واگذاری خدمات خودرویی 1397/12/03 1397/12/08
خرید ملزومات اداری میز، صندلی، کتابخانه و فایل ستاد مرکزی سازمان بیمه سلامت 1397/11/25 رجوع به آگهی
خرید ملزومات اداری میز، صندلی، فایل و کتابخانه سازمان 1397/11/25 1397/11/28
صفحه 3 از 77