مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب دوربین حفاظتی 1398/03/11 1398/03/18
واگذاری خرید و استقرار نرم افزار پردازشگر اسناد بستری سازمان 1398/03/04 1398/03/13
واگذاری امور طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب 1398/02/29 1398/03/04
وگذاری امور طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب 1398/02/28 1398/03/04
خدمات اپراتوری مرکز 1666 1398/02/21 رجوع به آگهی
ارائه خدمات جایگاه پاسخگویی و راهبری مرکز تماس 166666 1398/02/19 1398/02/25
واگذاری پذیرایی و تامین غذای مراسمات ستاد مرکزی 1398/02/16 1398/02/22
واگذاری پذیرایی و تامین غذا 1398/02/15 1398/02/22
خرید و نصب دوربین های حفاظتی 1398/02/02 1398/02/05
خرید و نصب دوربین های حفاظتی 1398/01/31 1398/02/05
صفحه 3 از 79