مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین، بارگیری، حمل و تخلیه 21000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره کار و گیت کوپلر سر خود با سایز... 1398/12/27 1399/01/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین، بارگیری، حمل و تخلیه 21000 متر لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر... 1398/12/26 1399/01/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین، بارگیری، حمل و تخلیه 21000 متر لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت کوپلر... 1398/12/26 1399/01/06
اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن به قطر 110 میلی متر به طول 700 متر، لوله پلی اتیلن به قطر 90 میلی... 1398/12/26 1399/01/06
واگذاری تامین، بارگیری، حمل و تخلیه 21000 متر لوله پلی اتیلن دو جداره کار و گیت کوپلر سر خود با سایز... 1398/12/26 1399/01/06
فراخوان ارزیابی کیفی لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی روستا 1398/12/25 1399/01/06
اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلن به قطر 110 میلی متر به طول 700 متر، لوله پلی اتیلن به قطر 90 میلی... 1398/12/25 1399/01/06
احداث مخزن ذخیره بتنی 1000 مترمکعبی، تهیه و نصب ژنراتور KVA12 ، اجرای چاهک پمپاژ، تهیه و نصب تجهیزات... 1398/12/21 1398/12/27
فراخوان ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی زمینی 1000 مترمکعبی ریحان آباد ( ورامین ) 1398/12/20 1398/12/27
احداث مخزن ذخیره بتنی 1000 مترمکعبی، تهیه و نصب ژنراتور KVA12 ، اجرای چاهک پمپاژ، تهیه و نصب تجهیزات... 1398/12/20 1398/12/27
صفحه 1 از 76