مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین، بارگیری، حمل و تخلیه 7000 متر لوله چدن نشکن با سایز 350 میلیمتر و 1167 حلقه واشر تایتون 1398/03/21 1398/03/25
اجرا ی خط انتقال با لوله چدن داکتیل به قطر 350 میلیمتر با فشار کاری 25 اتمسفر به طول 14 کیلومتر (7 ک... 1398/03/20 1398/03/25
تامین، بارگیری، حمل و تخلیه 7000 متر لوله چدن نشکن با سایز 350 میلیمتر و 1167 حلقه واشر تایتون در سط... 1398/03/19 1398/03/25
اجرای خط انتقال اب آشامیدنی 1398/03/18 1398/03/25
اجرا ی خط انتقال با لوله چدن داکتیل به قطر 350 میلیمتر با فشار کاری 25 اتمسفر به طول 14 کیلومتر (7 ک... 1398/03/18 1398/03/25
تامین, بکارگیری, حمل و تخلیه 170 عدد ممبران های نانوفیلتر مور دنیاز 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری تامین، بارگیری، حمل و تخلیه 7000 متر لوله چدن نشکن با سایز 350 میلیمتر و 1167 حلقه واشر تایت... 1398/02/31 رجوع به آگهی
تامین, بکارگیری, حمل و تخلیه 170 عدد ممبران های نانوفیلتر مور دنیاز 1398/02/29 رجوع به آگهی
تامین، بارگیری، حمل و تخلیه 7000 متر لوله چدن نشکن با سایز 350 میلیمتر و 1167 حلقه واشر تایتون در سط... 1398/02/29 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب روستا 1398/02/24 1398/02/30
صفحه 1 از 67