مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث فونداسیون مخزن فلزی هوایی 200 مترمکعبی، ساختمان برق و کلرزنی و حوضچه ها، لوله گذاری و تهیه و ن... 1397/11/03 1397/11/10
انجام مناقصه تامین کالا و اجرای کلکتور و خط انتقال فاضلاب 1397/11/03 رجوع به آگهی
احداث مخزن بتنی زمینی 500 مترمکعبی آب آشامیدنی روستا 1397/11/03 1397/11/10
احداث فونداسیون مخزن فلزی هوایی 200 مترمکعبی، ساختمان برق و کلرزنی و حوضچه ها، لوله گذاری و تهیه و ن... 1397/11/03 1397/11/10
انجام مناقصه تامین کالا و اجرای کلکتور و خط انتقال فاضلاب 1397/11/02 رجوع به آگهی
انجام مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 500 مترمکعبی آب آشامیدنی روستا 1397/11/02 1397/11/10
خرید و نصب یک دستگاه مخزن فلزی هوایی 200 مترمکعبی آب آشامیدنی روستا 1397/10/26 1397/10/30
خرید و نصب یک دستگاه مخزن فلزی هوایی 200 مترمکعبی 1397/10/24 1397/10/30
احداث مخزن بتنی زمینی 500 مترمکعبی، تهیه و نصب شیرآلات، احداث حوضچه های مخزن و کنتور حجمی 1397/10/19 1397/10/26
احداث مخزن بتنی زمینی 500 مترمکعبی، تهیه و نصب شیرآلات، احداث حوضچه های مخزن و کنتور حجمی 1397/10/17 1397/10/26
صفحه 1 از 63