مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح آسفالت دور مخازن اجرای جداول پیش ساخته 1396/10/20 رجوع به آگهی
کنترل و مانیتورینگ پمپهای خط و لوله انبار 1396/10/12 1396/10/18
احداث پست برق MCC انبار نفت 1396/10/10 1396/10/17
احداث پست برق MCC انبار نفت 1396/10/09 1396/10/17
تهیه و تعویض وینچ Quick release های اسکله نفتی 1396/10/09 1396/10/16
کنترل و مانیتورینگ پمپهای خط و لوله انبار نفت 1396/10/07 1396/10/16
احداث پست برق MCC انبار 1396/10/07 1396/10/16
تهیه و تعویض وینچ Quick release های اسکله نفتی 1396/10/07 1396/10/16
تامین غذای گرم کارکنان 1396/09/28 1396/10/05
تامین غذای گرم کارکنان 1396/09/27 1396/10/05
صفحه 7 از 51