مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی در انبار نفت ساحلی 1396/09/21 1396/09/27
استفاده ازخدمات بخش خصوصی درسرویسهای صنعتی وکنترل کیفیت منطقه 1396/09/21 1396/09/28
استفاده ازخدمات بخش خصوصی درسرویسهای صنعتی وکنترل کیفیت منطقه 1396/09/20 1396/09/28
افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی در انبار نفت ساحلی 1396/09/20 1396/09/27
لایروبی، تعویض بخشی از سقف، بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن نفتکوره 161 انبار نفت 1396/09/20 1396/09/27
لایروبی، تعویض بخشی از سقف، پلاستیک و رنگ آمیزی مخزن نفتکوره 161 انبار نفت 1396/09/19 1396/09/27
استفاده ازخدمات بخش خصوصی درسرویسهای صنعتی وکنترل کیفیت 1396/09/14 1396/09/28
افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت هوایی در انبار نفت ساحلی 1396/09/14 1396/09/27
واگذاری مناقصه حجمی زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن 1396/09/14 1396/09/25
لایروبی، تعویض بخشی از سقف، پلاستیک و رنگ آمیزی مخزن نفتکوره 161 انبار نفت 1396/09/12 1396/09/27
صفحه 8 از 51