مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه افزایش ظرفیت پست برق تاسیسات ریلی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی, تعمیرات, بلاستینک و رنگ آمیزی مخزن 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه یه مصالح، اصلاح کانال، ساپورت گذاری، اصلاح لوله کشی و رنگ آمیزی خطوط لوله درون کانال 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خاکبرداری و بتن ریزی و اجرای دیوار سنگی 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه افزایش ظرفیت پست برق تاسیسات ریلی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی, تعمیرات, بلاستینک و رنگ آمیزی مخزن دو میلیون لیتری نفتگاز 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی, تعمیرات, بلاستینک و رنگ آمیزی مخزن دو میلیون لیتری نفتگاز 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح، اصلاح کانال، ساپورت گذاری، اصلاح لوله کشی و رنگ آمیزی خطوط لوله درون کانال اسکله 1400/10/14 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح ، نصب 20 دستگاه الکتروپمپ ، ساخت و نصب اسلوپ تانک به همراه لوله کشی در تاسیسات تخلیه مخزنداران ریلی انبار نفت 1400/10/13 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح ، نصب 20 دستگاه الکتروپمپ ، ساخت و نصب اسلوپ تانک به همراه لوله کشی در تاسیسات تخلیه مخزنداران ریلی انبار نفت 1400/10/13 1400/10/28
مناقصه لایروبی تعمیرات بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن دو میلیون لیتری نفتگاز انبار 1400/10/13 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح ،اصلاح کانال ساپورت گذاری اصلاح لوله کشی و رنگ آمیزی خطوط لوله درون کانال اسکله 1400/10/13 1400/10/28
مناقصه افزایش ظرفیت پست برق تاسیسات ریلی 1400/10/13 1400/10/28
مناقصه اجرای باندوال و جداول بتنی محوطه سوختگیری هواپیمایی 1400/10/13 1400/10/25
مناقصه خاکبرداری و بتن ریزی و اجرای دیوار سنگی 1400/10/13 1400/10/25
مناقصه احداث 100 حلقه چاه ارت مخازن انبار نفت 1400/10/13 1400/10/25
مناقصه احداث 100 حلقه چاه ارت مخازن 1400/10/12 1400/10/25
مناقصه نصب پنج دستگاه الکتروپمپ تخلیه نفتکوره نفتکش ها در انبار نفت 1400/10/12 1400/10/25
مناقصه اجرای باندوال و جداول بتنی محوطه سوختگیری هواپیمایی 1400/10/12 1400/10/25
مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1400/10/12 1400/10/23
صفحه 1 از 40