مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001492 مناقصه تهیه متر یال ونصب جت مانیتور فوم و آب در انبار نفت 1401/09/09 1401/09/20
6001173 مناقصه لایروبی , تعمیرات , بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن 2 میلیون لیتری 1401/09/09 1401/09/20
5995703 مناقصه خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب منطقه مینی بوسهای کولردار 1401/09/08 1401/09/19
5994430 مناقصه حجمی /زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1401/09/08 1401/09/19
5990949 مناقصه حجمی/زمانی تخلیه و بارگیری مخزندار 1401/09/07 1401/09/20
5990947 مناقصه لایروبی,تعمیرات,بلاستینگ و رنگ آمیزی مخزن 1401/09/07 1401/09/20
5990240 مناقصه تهیه متریال و نصب جت مانیتور فوم و آب در انبار نفت 1401/09/07 1401/09/20
5980975 مناقصه حجمی /زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه 1401/09/05 1401/09/19
5980961 مناقصه تامین خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری منطقه و نواحی تابعه (سواریهای استیجاری) 1401/09/05 1401/09/19
5913230 مناقصه تعمیرات و تعویض خط لوله 12 اینچ رسید پالایشگاه 1401/08/14 1401/08/24
5911612 مناقصه حجمی / زمانی انبار نفت 1401/08/14 1401/08/24
5907894 مناقصه حجمی / زمانی انبار نفت 1401/08/11 1401/08/24
5898099 مناقصه تعمیرات و تعویض خط لوله 12 اینچ 1401/08/09 1401/08/24
5866677 مناقصه حجمی/ زمانی تخلیه و بارگیری مخزن دارهای راه آهن 1401/08/05 1401/08/15
5843507 مناقصه تهیه متریال و نصب جت مانیتور فوم و آب 1401/08/02 1401/08/14
5807690 مناقصه خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه مینی بوسهای کولردار 1401/07/26 1401/08/07
5803749 مناقصه خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه مینی بوسهای کولردار 1401/07/25 1401/08/07
5736146 مناقصه اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت 1401/07/09 1401/07/20
5381665 مناقصه فراخوان شناسایی مشاور 1401/03/31 1401/04/08
5373025 مناقصه فراخوان شناسایی مشاور 1401/03/29 1401/04/08
صفحه 1 از 43