کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7044883 مناقصه خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه (مینی بوس های کولردار) استان هرمزگان 1402/06/22 1402/07/04
7044868 مناقصه واگذاری اداره امور حجمی- زمانی انبار استان هرمزگان 1402/06/22 1402/07/04
7036699 مناقصه اداره امور حجمی / زمانی سوختگیری هواپیمایی استان هرمزگان 1402/06/20 1402/07/04
7036669 مناقصه واگذاری اداره امور حجمی- زمانی انبار استان هرمزگان 1402/06/20 1402/07/04
7036652 مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری استان هرمزگان 1402/06/20 1402/07/04
7036650 مناقصه خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه (مینی بوس های کولردار) استان هرمزگان 1402/06/20 1402/07/04
7035675 مناقصه خدمات تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه (مینی بوس های کولردار) استان هرمزگان 1402/06/20 1402/07/04
7033696 مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری منطقه و نواحی تابعه استان هرمزگان 1402/06/20 1402/07/04
7030284 مناقصه احداث سوله درب ورودی انبار نفت استان هرمزگان 1402/06/19 1402/06/08
7008889 مناقصه لایروبی و تعمیرات مخازن سقف ثابت و سرویس تانک های سوختگیری هواپیمایی استان هرمزگان 1402/06/14 1402/06/28
6994483 مناقصه لایروبی و تعمیرات مخازن سقف ثابت و سرویس تانک های سوختگیری هواپیمایی استان هرمزگان 1402/06/13 1402/06/28
6984621 مناقصه تهیه و نصب سیستم هشدار بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی استان هرمزگان 1402/06/11 1402/06/20
6971687 مناقصه تعویض و نوسازی پست های 20 کیلو ولت انبار نفت استان هرمزگان 1402/06/07 1402/06/20
6971671 مناقصه تهیه و نصب سیستم هشدار بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی استان هرمزگان 1402/06/07 1402/06/20
6971667 مناقصه تهیه و نصب سیستم هشدار بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی استان هرمزگان 1402/06/07 1402/06/20
6971326 مناقصه تهیه,نصب و راه اندازی تابلوهای 400 ولتی پست برق تاسیسات ریلی انبار استان هرمزگان 1402/06/07 1402/06/20
6945857 مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن 171 انبار استان هرمزگان 1402/06/02 رجوع به آگهی
6936332 مناقصه احداث سوله استان هرمزگان 1402/05/31 1402/06/08
6935487 مناقصه خرید لوله و زانو استان هرمزگان 1402/05/31 1402/06/08
6927862 مناقصه احداث سوله استان هرمزگان 1402/05/29 1402/06/08
صفحه 1 از 49