مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی منطقه 1398/10/18 رجوع به آگهی
استفاده از بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی 1398/10/16 1398/10/25
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی منطقه 1398/09/21 1398/09/30
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی منطقه 1398/09/20 1398/09/30
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه ( مینی بوس های کولردار ) 1398/07/15 رجوع به آگهی
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه ( مینی بوس های کولردار ) 1398/07/14 رجوع به آگهی
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/07/13 رجوع به آگهی
تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1398/07/06 1398/07/13
تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1398/07/03 1398/07/13
واگذاری حجمی/ زمانی تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه (مینی بوس های کولردار) 1398/06/16 1398/06/25
صفحه 1 از 52