مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین غذای گرم کارکنان 1397/11/09 1397/11/14
تامین غذای گرم کارکنان 1397/11/07 1397/11/14
مناقصه حجمی / زمانی اداره امور انبار 1397/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه حجمی / زمانی اداره امور انبار 1397/10/02 1397/10/10
مناقصه حجمی / زمانی اداره امور انبار 1397/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح لوله کشی درین میترها، نصب مخزن اسلوپ اجرای لوله کشی در اسکله 1397/10/02 1397/10/10
اصلاح لوله کشی درین میترها، نصب مخزن اسلوپ اجرای لوله کشی در اسکله 1397/10/01 1397/10/10
مناقصه حجمی/ زمانی اداره امور انبار نفت 1397/10/01 1397/10/10
حجمی زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن 1397/09/19 1397/09/22
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1397/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 50