مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حجمی / زمانی اداره امور انبار 1397/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح لوله کشی درین میترها، نصب مخزن اسلوپ اجرای لوله کشی در اسکله 1397/10/02 1397/10/10
اصلاح لوله کشی درین میترها، نصب مخزن اسلوپ اجرای لوله کشی در اسکله 1397/10/01 1397/10/10
مناقصه حجمی/ زمانی اداره امور انبار نفت 1397/10/01 1397/10/10
حجمی زمانی تخلیه و بارگیری مخزندارهای راه آهن 1397/09/19 1397/09/22
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1397/09/12 رجوع به آگهی
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی منطقه 1397/09/11 رجوع به آگهی
محوطه سازی و نصب مخزن سرویس در اسکله نفتی 1397/08/06 رجوع به آگهی
محوط سازی و نصب مخزن سرویس در اسکله 1397/08/05 رجوع به آگهی
تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت 1397/07/11 1397/07/17
صفحه 2 از 51