مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195 Contact Center 1398/07/25 1398/08/01
خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195 Contact Center 1398/07/23 رجوع به آگهی
خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195 Contact Center 1398/07/22 رجوع به آگهی
تهیه بانک اطلاعاتی جامع از فرصت های سرمایه گذاری در بخش ICT 1398/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز کد خدماتی 1818 - مخصوص استان های با ضریب توسعه بافتگی استان 1398/05/30 رجوع به آگهی
خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195 Contact Center 1398/05/23 رجوع به آگهی
خرید خدمات مرکز تماس سامانه 195 Contact Center 1398/05/22 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور برای نگهداری و پشتیبانی سامانه مدیریت ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه MNP 1398/04/31 1398/05/08
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه های امور تایپ، نامه رسانی، نظافت و پذیرایی - واگذاری بخشی ا... 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه های امور تایپ، نامه رسانی، نظافت و پذیرایی - واگذاری بخشی ا... 1398/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 67