مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/03/26 1398/04/01
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور تایپ، نامه رسانی، نظافت و پذیرایی 1398/03/26 1398/04/01
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه های امور تایپ، نامه رسانی، نظافت و پذیرایی و بخشی از خدمات... 1398/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه های امور تایپ، نامه رسانی، نظافت و پذیرایی و واگذاری بخشی... 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه های امور تایپ، نامه رسانی، نظافت و پذیرایی، انجام امور نگهب... 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات فنی و مهندسی 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات فنی و مهندسی 1398/02/24 رجوع به آگهی
خرید، نصب و پشتیبانی آنتی ویروس 1398/02/22 1398/02/28
واگذاری خرید، نصب و پشتیبانی آنتی ویروس 1398/02/18 1398/02/28
فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تامین، نصب و راه اندازی سامانه های مانیتورینگ و جهت یاب باند V/U/S... 1398/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 65