مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986317 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی، حفاظت فیزیکی و ایمنی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5962823 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پشتیبانی سخت افزار ستاد و مناطق سازمان 1401/08/29 1401/09/01
5951540 مناقصه خرید خدمات تدوین گر در توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات 1401/08/24 1401/08/30
5949919 مناقصه خرید خدمات تدوین گر در توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات 1401/08/24 رجوع به آگهی
5948843 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی سخت افزار 1401/08/24 1401/09/01
5935682 مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات 1401/08/21 1401/08/25
5934144 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات 1401/08/19 1401/08/25
5932007 مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی 1401/08/18 1401/08/25
5931848 مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات 1401/08/18 رجوع به آگهی
5930330 مناقصه بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 3G ، 2G و 4G تلفن همراه (درایوتست) 1401/08/18 رجوع به آگهی
5924584 مناقصه بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 3G ، 2G و 4G تلفن همراه (درایوتست) 1401/08/17 1401/08/23
5921583 مناقصه بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 3G ، 2G و 4G تلفن همراه (درایوتست) 1401/08/16 1401/08/23
5921260 مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه احداث بخش عمرانی و تاسیساتی سایت پایش و جهت یاب درباندهای فرکانسی میناب hf-mf 1401/08/16 1401/08/22
5916214 مناقصه واگذاری انجام خدمات نظارت بر پروژه احداث بخش عمرانی و تاسیساتی سایت پایش و جهت یاب در باندهای فرکانسی HF-MF 1401/08/15 1401/08/22
5770311 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی، حفاظت فیزیکی و ایمنی 1401/07/18 1401/07/24
5769419 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی حفاظت فیزیکی و ایمنی 1401/07/18 1401/07/24
5764741 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی حفاظت فیزیکی و ایمنی 1401/07/17 1401/07/24
5754016 مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات 1401/07/11 1401/07/14
5750538 مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات 1401/07/11 1401/07/10
5736600 مناقصه واگذاری خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات خود 1401/07/10 1401/07/14
صفحه 1 از 42