مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب تجهیزات دبی سنجی و مولینه 1396/04/13 رجوع به آگهی
عملیات بر و مسلوب المنفغه انسداد نمودن چاه های غیر مجاز در محدوده عملیاتی امور منابع اب شهرستان نظر... 1396/04/13 رجوع به آگهی
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کردان، جلنگدار واغشت 1396/04/12 1396/04/14
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کردان، جلنگدار واغشت 1396/04/12 1396/04/14
اجرای عملیات ساماندهی و نگهداری محدوده بند انحرافی و کانال آبیاری کردان 1396/04/11 رجوع به آگهی
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کردان ،جنگلدار واغشت 1396/04/11 1396/04/10
اجرای پوشش کف بند بتنی جهت حفاظت بستر رودخانه در پایاب بندهای انحرافی کردان و جلنگه دار 1396/04/03 1396/04/05
اجرای پوشش کف بند بتنی جهت حفاظت بستر رودخانه در پایاب بندهای انحرافی کردان و جلنگه دار 1396/03/31 1396/04/05
خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی 1396/03/09 1396/03/10
خرید ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی 1396/03/07 1396/03/10
صفحه 24 از 35