مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب دو دستگاه پل تلفریک نیمه اتوماتیک 1395/02/04 1395/02/05
واگذاری نصب و بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای هشدار دهنده و مصرف بهینه اب 1395/01/31 1395/02/06
خرید و نصب دو دستگاه پل تلفریک نیمه اتوماتیک 1395/01/31 1395/02/05
واگذاری پروژه تعمیر، بازسازی و تجهیز ایستگاه سنجش آب های سطحی 1395/01/28 1395/01/30
واگذاری پروژه تعمیر، بازسازی و تجهیز ایستگاه سنجش آب های سطحی 1395/01/25 1395/01/30
واگذاری پروژه عملیات نشانه گذاری حد بستر و تهیه و نصب تابلوهای فرهنگ سازی 1395/01/14 1395/01/21
واگذاری پروژه عملیات نشانه گذاری حد بستر و تهیه و نصب تابلوهای فرهنگ سازی 1394/12/27 1395/01/21
واگذاری اجرای پروژه عملیات تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز 1394/12/22 1394/12/25
واگذاری اجرای پروژه عملیات تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز 1394/12/19 1394/12/25
واگذاری پروژه حفاری چاه 1394/12/18 1394/12/22
صفحه 24 از 30