مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات پاکسازی و لایروبی رودخانه 1394/11/17 رجوع به آگهی
انجام عملیات انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری 1394/10/28 1394/10/30
واگذاری انجام عملیات انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب 1394/10/26 1394/10/30
تامین مالی، طراحی، تدارکات، ساخت، نصب، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای هشداردهنده 1394/08/17 1394/09/04
واگذاری ساخت، نصب، بهره برداری و نگهداری از بیلبوردهای هشداردهنده و مصرف بهینه آب 1394/08/13 1394/09/04
واگذاری انجام پروژه بهره برداری و نگهداری یک حلقه چاه 1394/08/06 1394/08/06
واگذاری انجام پروژه بهره برداری و نگهداری یک حلقه چاه 1394/08/04 1394/08/06
واگذاری انجام خدمات مالی 1394/06/19 1394/06/21
واگذاری انجام خدمات مالی شرکت 1394/06/17 1394/06/21
واگذاری انجام خدمات مالی شرکت 1394/06/04 1394/06/04
صفحه 26 از 30