مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تأمین تجهیزات منابع ذخیره سازی 1398/11/12 1398/11/19
تامین تجهیزات منابع ذخیره سازی 1398/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه اجرای شبکه کامپیوتری ساختمان ها 1398/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای شبکه کامپیوتری در ساختمان های سعدی و مجتمع شهید مطهری شرکت سهامی بیمه... 1398/10/01 1398/10/08
واگذاری پروژه اجرای شبکه کامپیوتری ساختمان ها 1398/10/01 رجوع به آگهی
پروژه تامین تجهیزات منابع ذخیره سازی خود 1398/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تأمین تجهیزات منابع ذخیره سازی 1398/09/04 1398/09/12
پروژه تامین تجهیزات منابع ذخیره سازی خود 1398/09/04 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری خود 1398/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی تخریب و نوسازی ساختمان اداری خود 1398/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 75