مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان عملیات اجرایی طراحی، خرید، نصب، حمل و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب ساختمان ها 1397/11/14 رجوع به آگهی
سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای ستادی و مرکزی شرکت 1397/11/13 1397/11/25
فراخوان عملیات اجرایی طراحی، خرید، نصب، حمل و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب ساختمان ها 1397/11/13 رجوع به آگهی
قسمتی از امور حقوقی (وصول مطالبات بیمه ای ) 1397/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از امور حقوقی 1397/11/04 رجوع به آگهی
عملیات برون سپاری وصول مطالبات و .... 1397/11/03 رجوع به آگهی
قسمتی از امور حقوقی (وصول مطالبات بیمه ای) 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از امور حقوقی 1397/11/03 رجوع به آگهی
ترمیم تجهیزات ارتباطی بین ساختمانها 1397/10/24 1397/10/24
واگذاری عملیات اجرایی احداث ساختمان - اداری 1397/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 66