مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری مشتمل بر ساختمان اداری ، ساختمان سرایداری و محوطه سازی با... 1398/03/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره در مرحله سوم (شامل نظارت کارگاهی و عالیه) جهت احداث ساختمان اداری 1398/03/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره در مرحله سوم (شامل نظارت کارگاهی و عالیه) جهت احداث ساختمان اداری 1398/03/26 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره مرحله سوم (شامل نظارت عالیه و کارگاهی) جهت احداث ساختمان اداری 1398/03/23 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره مرحله سوم (شامل نظارت عالیه و کارگاهی) جهت احداث ساختمان اداری بیمه ایران 1398/03/22 1398/03/29
عملیات اجرایی خرید، حمل، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ساختمان اداری 1398/03/12 1398/03/18
عملیات اجرایی خرید، حمل، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ساختمان اداری بیمه ایران 1398/03/11 1398/03/18
عملیات اجرایی خرید، حمل، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ساختمان اداری 1398/03/11 1398/03/18
تهیه و توزیع غذای گرم و پذیرایی در رستوران مرکز آموزشی و فرهنگی 1398/03/08 رجوع به آگهی
تهیه و توزیع غذای گرم 1398/03/07 1398/03/13
صفحه 5 از 70