مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قسمتی از امور حقوقی (وصول مطالبات بیمه ای ) 1397/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از امور حقوقی 1397/11/04 رجوع به آگهی
عملیات برون سپاری وصول مطالبات و .... 1397/11/03 رجوع به آگهی
قسمتی از امور حقوقی (وصول مطالبات بیمه ای) 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از امور حقوقی 1397/11/03 رجوع به آگهی
ترمیم تجهیزات ارتباطی بین ساختمانها 1397/10/24 1397/10/24
واگذاری عملیات اجرایی احداث ساختمان - اداری 1397/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی احداث ساختمان - اداری 1397/10/15 رجوع به آگهی
خریداری، حمل، نصب و راه اندازی تعداد دو دستگاه چیلر تراکمی 1397/10/02 رجوع به آگهی
خریداری (تهیه و ساخت) و حمل و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر تراکمی هوای خنک به صورت مجزا 1397/10/01 1397/10/12
صفحه 5 از 67