مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه واگذاری پروژه اصلاح و بهینه خط فشار متوسط هوایی فیدرفش بطول 3/5 کیلومتر و اصلاح و بهینه خط ف... 1398/09/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید4150 متر انواع سیم آلومینیوم روکشدار و 21000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیو... 1398/09/18 1398/09/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 49400 عدد انواع کلمپ تولید داخل 1398/09/18 1398/09/21
واگذاری پروژه اصلاح و بهینه خط فشار متوسط هوایی فیدرفش بطول 3/5 کیلومتر و اصلاح و بهینه خط فشار متوس... 1398/09/18 رجوع به آگهی
خرید 4150 متر انواع سیم آلومینیوم روکشدار و 21000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم - خرید 49400 عدد انواع... 1398/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های خودروهای استیجاری به آژانس 1398/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه اصلاح و بهینه خط فشار متوسط هوایی فیدرفش بطول 3/5 کیلومتر و اصلاح و بهینه خط فشار متوس... 1398/09/17 رجوع به آگهی
خرید اقلام مشروحه (خرید 4150 متر انواع سیم آلومینیوم روکشدار و 21000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم تول... 1398/09/16 رجوع به آگهی
پروژه اصلاح و بهینه نروی -- پروژه اصلاح و بهینه خطوط و شبکه فشار ضعیف 1398/09/16 رجوع به آگهی
خرید39000 متر انواع کابل پروتودور مسی تولید داخل 1398/09/16 1398/09/19
صفحه 7 از 167