مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل راه روستایی - تکمیل بهسازی راه روستایی - تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/10/02 1398/10/05
تکمیل بهسازی راه روستایی 1398/10/01 1398/10/05
تجدید مناقصه تکمیل بهسازی راه روستایی 1398/10/01 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی قشلاق کندی شهرستان میاندوآب 1398/10/01 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی قشلاق کندی شهرستان میاندوآب 1398/10/01 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی قرنسا شهرستان ارومیه 1398/10/01 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل راه روستایی پتکلو شهرستان میاندوآب 1398/10/01 1398/10/05
بهسازی رمپهای ورودی و خروجی مجتمع 1398/09/27 1398/10/02
بهسازی رمپهای ورودی و خروجی 1398/09/27 1398/10/02
لکه گیری و روکش آسفالت محور 1398/09/27 1398/10/05
صفحه 4 از 76