مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد دو میلیون و پانصد هزار تخته کیسه کودی دو لایه پروپیلنی 90*60 (خالی و نو) 1398/07/21 رجوع به آگهی
خرید تعداد دو میلیون و پانصد هزار تخته کیسه کودی دو لایه پروپیلنی 90*60 ( خالی و نو ) 1398/07/20 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/07/18 1398/08/01
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/06/26 1398/07/02
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/06/26 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/06/25 رجوع به آگهی
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 50 هزار تن 1398/06/25 رجوع به آگهی
خرید تعداد شش میلیون تخته کیسه کودی دو لایه پروتئینی 90* 60 خالی و نو 1398/06/16 1398/06/25
خرید تعداد شش میلیون تخته کیسه کودی دو لایه پروتئینی 90* 60 خالی و نو 1398/06/14 1398/06/25
خرید کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله به مقدار 20 هزار تن 1398/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 85