مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای آسفالت مدارس 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس 1398/11/29 1398/12/01
اجرای آسفالت مدارس 1398/11/29 1398/12/01
فراخوان ارزیابی کیفی استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس 1398/10/22 1398/10/28
فراخوان ارزیابی کیفی استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس حوزه3 بابل 1398/10/22 1398/10/28
فراخوان ارزیابی کیفی استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس حوزه2 بهشهر 1398/10/22 1398/10/28
فراخوان ارزیابی کیفی استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس 1398/10/22 1398/10/28
تکمیل مدرسه و احداث دبستان 1398/10/07 1398/10/08
فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل مدرسه ابن سینا آمل 1398/10/04 1398/10/08
واگذاری پروژه های تکمیل مدرسه و احداث دبستان 1398/10/04 1398/10/08
صفحه 1 از 25