مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل مدرسه ابتدایی مشارکتی و تکمیل مدرسه 1398/03/26 1398/03/30
احداث مدرسه 18 کلاسه 1398/03/02 1398/03/02
احداث مدرسه 18 کلاسه مسکن مهر 1398/03/02 1398/03/02
واگذاری: تکمیل مدرسه و تکمیل مرکز کودکان استثنایی و احداث مدرسه و تخریب و بازسازی مدرسه و... 1398/03/02 1398/03/02
احداث مدرسه 18 کلاسه مسکن مهر 1398/03/01 1398/03/02
واگذاری تکمیل مدرسه و احداث مدرسه و تخریب و بازسازی مدرسه و... 1398/02/31 1398/03/02
خرید رایانه و لپ تاپ - خرید دیتا پروژکتور - خرید چاپگر و فتوکپی 1398/02/26 رجوع به آگهی
خرید رایانه و لپ تاپ ـ خرید دیتا پروژکتور ـ خرید چاپگر و فتوکپی 1398/02/25 رجوع به آگهی
خرید کیت های آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی 1398/02/23 رجوع به آگهی
خرید کیت های آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی 1398/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 24