مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه اصلاح خطوط خروجی مخازن و نصب کنتورو شیر آلات و احداث حوضچه و منهول جهت سنسورهای کنتور 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه ساخت و تکمیل مخزن 10.000 مترمکعبی 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ بتنی و ساختمانهای جانبی مخزن 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضلاب، پذیرش ، فروش و خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب، اسکن مدارک و بایگانی پرونده های مشترکین، انجام قرائت کنتور آب و توزیع صورت حساب ها و اخطارهای... 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه اصلاح خطوط خروجی مخازن ونصب کنتوروشیرآلات و احداث حوضچه و منهول جهت سنسورهای کنتور در سطح استان 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت و تکمیل مخزن 10000 مترمکعبی مهرگان قزوین 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه داث مخزن هوایی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ بتنی و ساختمانهای جانبی مخزن 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه واگذاری انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضلاب، پذیرش ، فروش و خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب، اسکن مدارک و بایگانی پرونده های مشترکین، انجام قرائت کنتور آب و توزیع صورت حساب ها و ا... 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه انجام عملیات نیرورسانی برق - آبرسانی - اجرای حوضچه های بتنی خط انتقال جمع آوری چاه ها و... 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه تهیه، بارگیری ،حمل و باراندازی، آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل لوله فاضلابی پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به قطر ۷۰۰ میلیمتر به طول ۲۰۰۰ متر به همراه کوپلینگ و واشر لاستیکی مخصوص لوله پلی اتیلن کار... 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه آبرسانی به شهر 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عملیات نیرو رسانی برق 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، بارگیری ،حمل و باراندازی، آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل لوله فاضلابی پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به قطر 700 میلیمتر به ط 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه اجرای حوضچه های بتنی خط انتقال جمع آوری چاهها 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه انجام عملیات نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط هوایی ۲۰کیلوولت و اجرای پست هوایی چاه های آب شرب 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات نیرورسانی برق - آبرسانی - اجرای حوضچه های بتنی خط انتقال جمع آوری چاه ها و... 1400/10/12 1400/10/18
صفحه 1 از 58