کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8011347 مناقصه واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب استان قزوین 1403/03/01 1403/03/07
8007470 مناقصه واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب استان قزوین 1403/02/31 1403/03/07
7928984 مناقصه واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب زیاران به شهر استان قزوین 1403/02/17 1403/02/22
7922473 مناقصه واگذاری حق گذر آب خط انتقال آب استان قزوین 1403/02/16 1403/02/22
7909808 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد ساخت مخزن 500 متر مکعبی - تکمیل ساختمان سرایداری و نگهبانی مخزن - تهیه، بارگیری، حمل، بار اندازی و تحویل لوله های چدن داکتیل استان قزوین 1403/02/11 1403/02/16
7905097 مناقصه تهیه، بارگیری، حمل، بار اندازی و تحویل لوله های چدن داکتیل در اقطار 150 و 300 و 400 و 500 و 600 و 800 میلیمتر به همراه واشرهای مربوطه- تکمیل ساختمان سرایداری و نگهبانی مخزن شمال - ساخت مخزن 500... استان قزوین 1403/02/10 1403/02/16
7904276 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد ساخت مخزن 500 متر مکعبی- تکمیل ساختمان سرایداری و نگهبانی مخزن- تهیه، بارگیری، حمل، بار اندازی و تحویل لوله های چدن داکتیل در اقطار 150 و 300 و 400 و 500 و 600 و 800 میلیمتر... استان قزوین 1403/02/10 1403/02/16
7904126 مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت مخزن 500 متر مکعبی شهر سیردان استان قزوین 1403/02/10 1403/02/16
7904006 مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، بارگیری، حمل، بار اندازی و تحویل لوله های چدن داکتیل در اقطار 150 و 300 و 400 و 500 و 600 و 800 میلیمتر به همراه واشر استان قزوین 1403/02/10 1403/02/16
7904002 مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان سرایداری و نگهبانی مخزن شمال – شهر آبیک استان قزوین 1403/02/10 1403/02/16
7859685 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی آب و فاضلاب سیستمهای کنترل از راه دور تله متری و کابل گذاری-مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید حمل بارگیری و تخلیه کابل افشان گرد لاستی... استان قزوین 1403/01/29 1403/02/04
7859336 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات خرید تجهیزات، ساخت، مونتاژ، تست، حمل، نصب و راه اندازی تعدادی از تابلوهای راه انداز شرکت آب و فاضلاب استان قزوین استان قزوین 1403/01/29 1403/02/04
7859202 مناقصه خرید، حمل، بارگیری و تخلیه کابل افشان گرد لاستیکی مخصوص استفاده در چاه های شرب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین 1403/01/29 1403/02/04
7859194 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب و انجام خدمات و تعمیرات ، نگهداری ، بهداشت و حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب استان قزوین 1403/01/29 1403/02/04
7859177 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی آب و فاضلاب، سیستمهای کنترل از راه دور(تله متری) و کابل گذاری روستاهای شرکت آب و فاض استان قزوین 1403/01/29 1403/02/04
7855297 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : انجام خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی آب و فاضلاب سیستمهای کنترل از راه دور تله متری و کابل گذاری-مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید حمل بارگیری و تخلیه کابل افشان گرد لاستی... استان قزوین 1403/01/28 1403/02/04
7808406 مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی، آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل لوله های فولادی استان قزوین 1403/01/16 1403/01/20
7808364 مناقصه تامین آب و انجام خدمات و تعمیرات، نگهداری ، بهداشت و حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب استان قزوین 1403/01/16 1403/01/20
7808363 مناقصه تهیه، بارگیری ،حمل و باراندازی ،آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل لوله ها ی فولادی استان قزوین 1403/01/16 1403/01/20
7808361 مناقصه تهیه، بارگیری، حمل، بار اندازی و تحویل لوله های چدن داکتیل در اقطار 150 و 300 و 400 و 500 و 600 و 800 میلیمتر به همراه واشر استان قزوین 1403/01/16 1403/01/20
صفحه 1 از 77