کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7360969 مناقصه تامین ، تولید ، توزیع ، انجام خدمات و تعمیرات نگهداری ، حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب استان قزوین 1402/09/01 1402/09/06
7356261 مناقصه تأمین، تولید، توزیع، انجام خدمات و تعمیرات، نگهداری، حراست و نگهبانی تأسیسات و تجهیزات، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب با هر سایز و جنس لوله و اجرای خطوط انتقال و اصلاح شبکه آب استان قزوین 1402/08/30 1402/09/06
7295861 مناقصه واگذاری 3 عنوان شامل:تأمین آب و انجام خدمات و تعمیرات، نگهداری، حراست و نگهبانی تأسیسات و تجهیزات، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب با هر سایز و جنس لوله و اجرای خطوط انتقال و اصلاح شبکه آب و... استان قزوین 1402/08/21 رجوع به آگهی
7291306 مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی احداث لاگونهای ذخیره لجن تصفیه خانه فاضلاب موجود استان قزوین 1402/08/20 1402/08/24
7289227 مناقصه واگذاری 3 عنوان شامل:تأمین آب و انجام خدمات و تعمیرات، نگهداری، حراست و نگهبانی تأسیسات و تجهیزات، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب با هر سایز و جنس لوله و اجرای خطوط انتقال و اصلاح شبکه آب و... استان قزوین 1402/08/20 رجوع به آگهی
7247118 مناقصه اصلاحیه 2 ردیف مناقصه شامل :ساخت اتاقک های دیزل ژنراتور و تابلو برق و کلریناتور ایستگاه ها--عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب استان قزوین 1402/08/07 1402/07/26
7242668 مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت اتاقک های دیزل ژنراتور و تابلو برق و کلریناتور ایستگاه های 4،3،2و 5 و چاهک پمپاژ ایستگاه های 2،1 و 5 و دیوارکشی اطراف تا استان قزوین 1402/08/06 1402/08/09
7242608 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- ساخت اتاقک های دیزل ژنراتور و تابلو برق و کلریناتور ایستگاه های 4-3-2-5 و چاهک پمپاژ ایستگاه های 1و2و5 و دیوارکشی اطراف تاسیسات مجتمع قاقازان بخش 2- عملیات اجرای شبکه جم... استان قزوین 1402/08/06 1402/07/26
7241860 مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب مسکن ملی در سطح استان قزوین استان قزوین 1402/08/06 1402/08/09
7233057 مناقصه احداث ساختگاه مخازن RE3 و RE4 واقع در شهرک استان قزوین 1402/08/03 1402/08/08
7231977 مناقصه احداث ساختگاه مخازن RE3 و RE4 استان قزوین 1402/08/03 1402/08/08
7207923 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی از کارهای اداری شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و همچین انجام امور مربوط به خدمات مشترکین نظافت ،آبدارخانه، فضای سبز، جابجایی کالا ، تلفنچی ،امور دفتری، دبیرخانه... استان قزوین 1402/07/26 1402/07/30
7203398 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی از کارهای اداری شرکت آب و فاضلاب استان قزوین و همچین انجام امور مربوط به خدمات مشترکین نظافت ،آبدارخانه، فضای سبز، جابجایی کالا ، تلفنچی ،امور دفتری، دبیرخانه... استان قزوین 1402/07/25 1402/07/30
7190994 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- ساخت اتاقک های دیزل ژنراتور و تابلو برق و کلریناتور ایستگاه های 4-3-2-5 و چاهک پمپاژ ایستگاه های 1و2و5 و دیوارکشی اطراف تاسیسات مجتمع قاقازان بخش 2- عملیات اجرای شبکه... استان قزوین 1402/07/22 1402/07/26
7185930 مناقصه 3 عنوان شامل : ساخت اتاقک های دیزل ژنراتور و تابلو برق و کلریناتور - عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - تامین آب و انجام خدمات و تعمیرات ، نگهداری ، حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات استان قزوین 1402/07/19 1402/07/26
7089006 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی از کارهای اداری-هیه بارگیری ، حمل و باراندازی آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل لوله مانیسمان 6 اینچ رزوه دار استان قزوین 1402/07/04 1402/07/08
7088438 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی از کارهای اداری-هیه بارگیری ، حمل و باراندازی آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل لوله مانیسمان 6 اینچ رزوه دار استان قزوین 1402/07/04 1402/07/08
7084393 مناقصه خرید لوله های مانیسمان و جدارچاهی استان قزوین 1402/07/03 1402/07/08
7084336 مناقصه تهیه، بارگیری ،حمل و باراندازی ،آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل لوله مانیسمان استان قزوین 1402/07/03 1402/07/08
7055140 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : تأمین بارگیری حمل ، آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل میلگرد- خدمات مرتبط با نصب انشعابات مشترکین آب و فاضلاب خدمات استان قزوین 1402/06/27 1402/06/29
صفحه 1 از 74