مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن 1397/10/18 1397/10/22
اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن شهر ـ اصلاح و بازسازی شبکه آب و نصب مجدد انشعابا... 1397/10/18 1397/10/22
احداث خط انتقال فاضلاب / احداث ایستگاه پمپاژ شهرک /احداث 10 واحد اتاقک سرچاهی 1397/10/12 1397/10/15
احداث خط انتقال فاضلاب - احداث ایستگاه پمپاژ شهرک - احداث 10 واحد اتاقک سرچاهی 1397/10/11 1397/10/15
خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره / خرید پنج دستگاه الکتروپمپ دومکشه 1397/10/01 رجوع به آگهی
خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره / خرید پنج دستگاه الکتروپمپ دومکشه 1397/09/29 رجوع به آگهی
خرید پنج دستگاه الکتروپمپ دومکشه طرح خطوط جمع آوری و انتقال آب چاهها 1397/09/29 1397/10/03
اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن /اصلاح و بازسازی شبکه آب و نصب مجدد انشعابات در... 1397/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح و بازسازی شبکه آب فرسوده شهر 1397/09/27 رجوع به آگهی
اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن 1397/09/26 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 76