مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث 20 هزار متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینج مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به نقاط پر... 1398/09/06 رجوع به آگهی
احداث 40000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینج مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به نقاط پراک... 1398/09/05 رجوع به آگهی
گازرسانی به نقاط پراکنده در سطح شهرستانها بصورت c ـ احداث 40000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند ب... 1398/09/04 رجوع به آگهی
خدمات تعمیرات 1398/09/04 1398/09/13
گازرسانی به نقاط پراکنده در سطح شهرستان 1398/09/03 1398/09/13
داشتن گواهی صلاحیت پایه حداقل 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا حداقل 5 نفت و گاز 1398/08/21 رجوع به آگهی
اجرای سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز در سطح استان 1398/08/06 رجوع به آگهی
اجرای 103810 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به روستاها 1398/08/01 رجوع به آگهی
گازرسانی به روستا 1398/07/21 1398/08/14
اجرای 29792 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به روستاها 1398/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 15