مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت و هوشمند سازی مدارس (610 دستگاه تبلت) 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه احداث مدرسه 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه مقاوم سازی هنرستان 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه واگذاری احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت برای دانش آموزان 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی (157 کامپیوتر رومیزی ) 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه مقاوم سازی مدرسه 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه احداث مدرسه 1 کلاسه 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه احداث مدرسه 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه خرید 610 دستگاه تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت و هوشمند سازی مدارس 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه خرید 157 دستگاه کامپیوتر رومیزی 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/09/01 1400/09/04
صفحه 1 از 30