مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث مدرسه 3 کلاسه 1398/03/19 1398/03/23
واگذاری احداث مدرسه 3 کلاسه 1398/03/13 1398/03/23
تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1398/03/04 1398/03/06
احداث مدرسه 1398/03/04 1398/03/08
تکمیل مدرسه سه کلاسه 1398/03/01 1398/03/06
واگذاری پروژه احداث مدرسه 3 کلاسه و تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1398/03/01 1398/03/08
تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/02/31 1398/03/02
تکمیل مدرسه سه کلاسه 1398/02/29 1398/03/06
واگذاری تکمیل مدرسه 6 کلاسه و تکمیل ساختمان آموزشگاه 1398/02/29 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی -میز و صندلی ابتدایی، میز و صندلی متوسطه اول، صندلی امتحانی و ... 1398/02/25 1398/02/29
صفحه 1 از 42