کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7235505 مناقصه اجرای پروژه FTTH سطح استان فاز 2 استان گیلان 1402/08/04 رجوع به آگهی
7225841 مناقصه واگذاری اجرای پروژه حفاری و ترنچر USO استان گیلان 1402/08/02 رجوع به آگهی
7159584 مناقصه خرید کابل فیبر نوری خاکی استان گیلان 1402/07/16 رجوع به آگهی
7151320 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترنچر و uso استان گیلان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7151313 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترنچر و uso پونل، سنگده (فاز تکمیلی) استان گیلان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7129809 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترنچر و uso استان گیلان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7094104 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترنچر USO استان گیلان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7093547 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترنچر USO ب استان گیلان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7093545 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترینچر USO استان گیلان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7090003 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترنچر USO استان گیلان 1402/07/05 رجوع به آگهی
7089596 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترنچر USO استان گیلان 1402/07/05 رجوع به آگهی
7089482 مناقصه خرید 2000 دستگاه مودم FTTH هووای استان گیلان 1402/07/05 رجوع به آگهی
7067329 مناقصه خرید 2000 دستگاه مودم FTTH هووای استان گیلان 1402/07/01 رجوع به آگهی
6965988 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترینچر uso استان گیلان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6964960 مناقصه اجرای پروژه حفاری و ترینچر uso قطعه استان گیلان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6847831 مناقصه اجرای پروژه FTTH سطح استان فاز 2 سال 1402 استان گیلان 1402/05/07 رجوع به آگهی
6845356 مناقصه اجرای پروژه FTTH سطح استان فاز 2 سال 1402 استان گیلان 1402/05/07 رجوع به آگهی
6842611 مناقصه اجرای پروژه FTTH سطح استان گیلان 1402/05/04 رجوع به آگهی
6841398 مناقصه اجرای پروژه FTTHسطح استان استان گیلان 1402/05/04 رجوع به آگهی
6701540 مناقصه خرید انواع کولر و متعلقات استان گیلان 1402/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 60