مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5931024 مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه کابل، سوئیچ، تغذیه و تأسیسات مراکز مخابرات 1401/08/18 1401/08/19
5848153 مناقصه اجرای فیبر نوری پروژه uso 1401/08/03 رجوع به آگهی
5844485 مناقصه اجرای فیبر نوری پروژه uso مسیر 1401/08/02 رجوع به آگهی
5844484 مناقصه اجرای فیبر نوری پروژه uso مسیر 1401/08/02 رجوع به آگهی
5770949 مناقصه نگهداری شبکه کابل، سوئیچ، تغذیه و تأسیسات مراکز مخابرات 1401/07/18 رجوع به آگهی
5770004 مناقصه نگهداری شبکه کابل ، سوئیچ ، تغذیه و تأسیسات مراکز مخابرات 1401/07/18 رجوع به آگهی
5768654 مناقصه نگهداری شبکه کابل، سوئیچ، تغذیه و تأسیسات مراکز مخابرات 1401/07/18 رجوع به آگهی
5765757 مناقصه نگهداری شبکه کابل، سوئیچ، تغذیه و تاسیسات مراکز مخابرات 1401/07/17 رجوع به آگهی
5765075 مناقصه نگهداری شبکه کابل، سوئیچ، تغذیه و تاسیسات مراکز مخابرات محور مرکز 1401/07/17 1401/07/27
5765074 مناقصه نگهداری شبکه کابل، سوئیچ، تغذیه و تأسیسات مراکز مخابرات 1401/07/17 1401/07/27
5765073 مناقصه نگهداری شبکه کابل، سوئیچ، تغذیه و تأسیسات مراکزمخابرات محور 1401/07/17 1401/07/27
5761533 مناقصه خرید انواع کابل فیبر نوری هوایی مهاردار CORE (24. 8.12) 1401/07/16 رجوع به آگهی
5761454 مناقصه خرید انواع کابل فیبر نوری هوایی مهاردار CORE (24. 8.12) 1401/07/16 رجوع به آگهی
5756353 مناقصه خرید انواع کابل فیبر نوری هوایی مهاردار CORE (24. 8.12) 1401/07/12 رجوع به آگهی
5756296 مناقصه خرید انواع کابل هوایی بدون مهار - سیم اصلی - سیم دوبل 1401/07/12 1401/07/23
5751186 مناقصه خرید انواع کابل ژله خاکی 1401/07/11 رجوع به آگهی
5737114 مناقصه خرید یونیت GPON-MA5608 و پچکورد 1401/07/10 1401/07/20
5737111 مناقصه خرید انواع کابل ژله خاکی 1401/07/10 رجوع به آگهی
5678937 مناقصه اجرای فیبر نوری پروژه uso مسیر 1401/06/21 1401/07/09
5674792 مناقصه اجرای فیبر نوری پروژه USO مسیر 1401/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58