مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پر ظرفیت و کم ظرفیت 1396/02/13 1396/02/20
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستم های PGS و سوئیچ 1396/02/13 1396/02/20
تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ و کنترل و نگهداری کپسول های اطفاء حریق ساخ تمانهای مدیریت 1396/02/13 1396/02/20
پاسخگویی خدمات مرکز تماس 2020 و فروش اینترنت پر سرعت 1396/02/13 1396/02/20
پاسخگویی خدمات اطلاعات تلفنی 118 1396/02/12 1396/02/20
تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی 1396/02/11 1396/02/20
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/02/11 1396/02/20
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/02/11 1396/02/20
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستم های PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/02/11 1396/02/20
پاسخگویی خدمات مرکز تماس 2020 و فروش اینترنت پر سرعت 1396/02/11 1396/02/20
صفحه 6 از 82