مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ و کنترل و نگهداری کپسول های اطفاء حریق 1396/03/08 1396/03/16
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/03/08 1396/03/16
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستم های PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/03/08 1396/03/16
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستم های PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/03/06 1396/03/16
تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی 1396/03/06 1396/03/16
تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ و کنترل و نگهداری کپسول های اطفاء حریق 1396/03/06 1396/03/16
نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستم های PGS و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی 1396/03/06 1396/03/16
پاسخگویی خدمات اطلاعات تلفنی 1396/02/31 رجوع به آگهی
پاسخگویی خدمات مرکز تماس 2020 و فروش اینترنت پرسرعت 1396/02/31 رجوع به آگهی
پروژه نگهداری و حراست از سایتهای شبکه موبایل 1396/02/23 1396/02/27
صفحه 6 از 84