مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1398/03/08 1398/03/13
واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر - فاز اول پارک - احداث مجتمع تجاری شهر - مشارکت در احداث مجتمع تجار... 1398/03/07 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری خدمات اجراییات و سدمعبر - فاز اول پارک 1398/03/07 رجوع به آگهی
فاز اول پارک 1398/03/05 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری خدمات اجراییات و سدمعبر و احداث مجتمع تجاری 1398/03/05 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/02 1398/03/13
اصلاحیه واگذاری خدمات اجراییات و سد معبر ـ فاز اول پارک 1398/03/01 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/01 1398/03/13
حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/03/01 رجوع به آگهی
اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات اجراییات و سد معبر و مناقصه فاز اول پارک 1398/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 57