مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 1397/12/28 1398/01/20
خرید تجهیزات شامل صندلی دسته دار امتحانی و میز نقشه کشی و صندلی تابوره پشتی دار و PVC لبه چسبان و ما... 1397/12/28 1398/01/18
خرید تجهیزات اداری و کلاسه -خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی هنرستان های سطح استان 1397/12/28 1398/01/18
تهیه کمدهای دیواری 1397/12/28 1398/01/28
Supply & Delivery of Computers, Digital Cameras, Projectors and Photocopiers 1397/12/27 1398/01/06
خرید 200 عدد میز نقشه کشی 90* 75 1397/12/27 1398/01/18
خرید 8000 صندلی دسته دار امتحانی 1397/12/27 1398/01/18
تکمیل سالن، تهیه و نصب چمن های مصنوعی سطح استان، تهیه و نصب چمن های مصنوعی سطح استان، سالن ورزشی 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات شامل صندلی دسته دار امتحانی و میز نقشه کشی و صندلی تابوره پشتی دار و PVC لبه چسبان و ما... 1397/12/27 1398/01/18
تامین کاغذ a4 1397/12/27 1398/01/18
صفحه 1 از 5